Uroš Lubej

Svetniška skupina:
Solidarnost
Delovna telesa:
  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance

kontaktni obrazec

poslane pobude in vprašanja

Pregled vseh