Entente Florale 2007: Želimo lepo Novo mesto

datum: 11. 07. 2007

Župan znova vabi vse meščane, da sodelujejo pri urejanju mesta.


V Mestni občini Novo mesto smo se odločili, da naš odnos do Novega mesta kot občinskega in regionalnega središča preverimo tudi v evropskem projektu Entente Florale, v katerem kandidiramo za laskavi naziv najlepše urejeno mesto v kategoriji srednje velikih evropskih mest. S tem preverjamo delo občinskih uradnikov, komunalnih delavcev, gospodarstvenikov, kulturnikov in nenazadnje slehernega prebivalca našega mesta, čigar skrb za urejenost lastnega doma odseva v podobi tega mesta.

 

Zato Novo mesto v tem času posebno pozornost namenja ureditvi mesta (ocvetličenje gredic, krpanje asfaltnih lukenj, košnje brežin in drugih zelenih javnih površin,…) Žal mestna občina ne more postoriti vsega sama. Župan Alojzij Muhič je doslej naslovil že več prijaznih pozivov meščankam in meščanom, s katerimi jih skuša spodbuditi k večji skrbi za urejenost lastnega doma in okolice. Večina ustanov in prebivalcev je upoštevala županove pobude, še zlasti to velja za podjetja Krka, Revoz in Adria Mobil. Na drugi strani pa vendarle ugotavljamo, da nekateri lastniki skrajno zanemarjenih pročelij stavb na Glavnem trgu tem pobudam niso naklonjeni. Župan znova poziva vse meščane, da sodelujejo pri urejanju mesta.

 

Bistvo projekta Entente Florale se namreč odraža v harmoniji človekovega življenja do okolja, v katerem živi in dela. Takšen odnos pa lahko vzpostavi samo človek, ki živi v lastni harmoniji. Šele tak človek bo opazil bogastvo arhitekture, pomen čistoče in urejenosti lastnega in skupnega doma, mesta. Samo tako lahko vzpostavimo skupen smisel za estetiko, vzdrževanje zelenih in ocvetličenih površin v mestu, za primeren odnos do naravne in kulturne dediščine, kulturnih običajev in vključenosti v svetovne razvojne trende, za zbiranje in ravnanje z odpadki itd. Pomen omenjene kandidature je po mnenju župana predvsem v trajnem osveščanju meščanov in oblikovanju spoštljivega odnosa do okolja.

 

Radi bi imeli lepo urejeno mesto, primeren odnos do kulturne in naravne dediščine, ki jo s ponosom razkazujemo domačim in tujim turistom. Zavedamo se neprecenljive vrednosti najbogatejše arheološke dediščine, ki jo svetovna arheološka stroka pozna pod imenom Cvetoči halštat Dolenjske in ki nam z vsako novo najdbo govori, da je na območju našega mesta pred več kot dva tisoč petsto leti živela bogata in cvetoča civilizacija.

 

Želimo si, da bi tudi rodovi, ki bodo prišli za nami, govorili o nas kot prednikih, ki so imeli civilizacijsko razmerje s časom in prostorom, v katerem so živeli. Veseli bomo, če bo to zaznala tudi komisija, ki bo 2. avgusta letos s posebno natančnostjo motrila naša prizadevanja. Rezultat bo odvisen od vseh nas.

 

Ivan Kuljaj
Svetovalec župana v času mandata

nazaj