vodilna slika

Evropski strukturni in investicijski skladi

Na Mestni občini Novo mesto smo v zadnjem času veliko prizadevanj usmerili v pridobivanje sredstev iz Evropske unije. Te projekte predstavljamo na spodnjih povezavah.

Banner---Celovita-energetska-sanacija-javnih-objektov-v-lasti-Mestne-občine-Novo-mesto.png Banner-Komunalno-urejanje-Gospodarske-cone-Na-Brezovici.png
Hidravlična-izboljšava-vodovodnega-sistema-na-območju-osrednje-Dolenjske Komunalno-urejanje-obrtno-industrijske-cone-Livada
Novogradnj-vrtca-Brsljin.png k10.png
Večnamenska-pot-ob-Levičnikovi-cesti v2 umj
Nova-ureditev-Kandijskega-mostu.png