Predstavitev gradnje državne ceste pri Novem mestu

datum: 17. 07. 2007

V ožjem izboru je šest variantnih rešitev.

V torek, 17. 7. 2007, se je župan Alojzij Muhič na Ministrstvu za okolje in prostor udeležil predstavitve državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A 2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško. Predstavniki Direktorata za prostor so županom ter njihovim strokovnim sodelavcem dolenjskih in belokranjskih občin posredovali predlog nabora šestih variant, ki jih bodo vrednotili in medsebojno primerjali v nadaljnjih fazah študije.

nazaj