vodilna slika

Podpisali pogodbo za izgradnjo cevovodov in vodohranov

datum: 26. 02. 2016

Mestna občina Novo mesto je z izvajalcema, podjetjema CGP in Malkom, podpisala pogodbo za drugo fazo operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki vključuje izgradnjo cevovodov in vodohranov.

 

Novo mesto, 26. 2. 2016 – Mestna občina Novo mesto je z izvajalcema, podjetjema CGP in Malkom, danes podpisala pogodbo za drugo fazo operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ki vključuje izgradnjo cevovodov in vodohranov. Zdajšnja kapaciteta vodovodnega sistema trenutno zadošča za slabi dve uri izpada, nove kapacitete pa bod omogočale 24-urno zalogo pitne vode. Celotna naložba bo zagotovila dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto, Občine Straža, Občine Šentjernej, Občine Škocjan in Občine Šmarješke Toplice. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Vrednost del druge faze znaša 11.424.439,23 EUR oz. 13.937.815,87 EUR skupaj z DDV.

 

Mestna občina Novo mesto se je s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor uspešno uskladila glede pravne poti, ki po stečaju enega izmed partnerjev v konzorciju, izbranem na javnem razpisu leta 2013, omogoča podpis pogodbe s preostalima izvajalcema v konzorciju, podjetjema CGP in Malkom. Cevovodi in vodohrani bodo znatno povečali rezervo pitne vode, kar je v primerih izpada ali okvare vodovodnega sistema ključno za nemoteno vodooskrbo.


Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ob podpisu pogodbe komentiral: »Veseli me, da se po načrtu odvijajo vsi postopki, ki bodo omogočili izvedbo enega ključnih projektov v lokalnem okolju, s katerim bomo zagotovili konec prekuhavanja in predvsem zanesljivo oskrbo občanov s pitno vodo. Sklepamo pogodbo z izvajalci, ki bodo tudi zaradi svoje prisotnosti v tem okolju in zaradi poznavanja pomembnosti tega projekta za naše lokalno okolje skrbno pristopili k izvedbi.«


»Projekt prihaja v pravem času, saj se na področju nizkih gradenj že kaže pomanjkanje projektov na nivoju države. S partnerjem, podjetjem Malkom, smo na projekt dobro pripravljeni, vse surovine imamo v neposredni bližini, od kamnolomov do betonarn in asfaltnih baz, in smo v pripravljenosti za izvedbo. Tudi izvajalce za specialna dela bomo najeli znotraj regije, tako da ima projekt res blagodejen učinek na gospodarstvo širšega območja Novega mesta,« je dodal Martin Gosenca, predsednik uprave podjetja CGP.


Izvedba celotnega projekta pomeni vgraditev 39.354 m cevovodov (od tega predstavlja hidravlična izboljšava cevovodov 29.761 m in novogradnja cevovodov 9.593 m), izgradnjo dveh vodarn, šestih vodohranov, šestih prečrpališč (od tega tri v okviru vodohranov) in eno črpališče. Vrednost del za 2. fazo projekta znaša 11.424.439,23 EUR oz. 13.937.815,87 EUR skupaj z DDV, vrednost celotnega projekta pa 17.949.610,98 EUR oz. 22.305.660,13 EUR skupaj z DDV. Znesek sofinanciranja znaša 15.242.809,64 EUR. 85 % oz. 12.956.388,19 EUR bo prispevala Evropska unija iz kohezijskega sklada, Republika Slovenija pa 2.286.421,45 EUR oz. 15 %. Razliko potrebnih sredstev bodo zagotovile sodelujoče občine. Izvajalci imajo rok za izvedbo 450 dni, z deli pa bodo lahko pričeli po podpisu o sofinanciranju projekta s strani predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, kar bi se lahko odvilo v mesecu dni.


Partnerska pogodba za projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« je bila s strani sodelujočih občin ter novomeške Komunale, ki je koordinatorka projekta, podpisana v sredini avgusta 2015. Konec avgusta 2015 pa je bila podpisana pogodba z izvajalcem za prvo fazo gradnjo vodarn z ultrafiltracijo, podjetjem Esotech iz Velenja ter izvajalcem inženirskih storitev in storitev gradbenega nadzora, podjetjem Projekt Nova Gorica iz Nove Gorice. Dela prve faze že potekajo.

 

 

nazaj