Plačevanje parkirnine tudi z SMS sporočili in mobilno aplikacijo

datum: 25. 04. 2017

Na Mestni občini Novo mesto smo v aprilu vzpostavili sistem, ki bo uporabnikom javnih parkirišč omogočil enostavnejše plačevanje parkirnine z SMS sporočili ali brezplačno mobilno aplikacijo ParkMeWise.

Na Mestni občini Novo mesto smo v aprilu vzpostavili sistem, ki bo uporabnikom javnih parkirišč omogočil enostavnejše plačevanje parkirnine z SMS sporočili ali brezplačno mobilno aplikacijo ParkMeWise. Prav tako ostaja možnost plačila s kovanci na parkomatih. 

 

Postopek plačila prek SMS sporočila

 

 

  • Na prometnem znaku ali bližnjem parkomatu preverite, kateri coni pripada parkirišče (NM1, NM2, NM3). Na številko 4333 pošljite SMS, ki ga sestavljata cona parkiranja in registrska številka vozila. Primer: če v coni NM1 parkirate vozilo z registrsko številko NM XY 123, na številko 4333 pošljite SMS z vsebino NM1 NMXY123 (lahko tudi Nm1 nmxy123). Čez nekaj sekund boste prejeli SMS s podatki o ceni parkiranja in navodilo, da morate plačilo potrditi z besedo DA in številom ur, za katere želite plačati parkirnino. Če želite plačati parkirnino za dve uri, pošljete odgovor DA 2 (lahko tudi Da 2. Brez potrditve parkirnina ni plačana. Čez nekaj sekund prejmete SMS, ki vas obvesti, za kakšno ceno in do kdaj je plačana parkirnina. 
  • 15 minut pred iztekom časa parkiranja prejmete SMS z obvestilom, da bo čas parkiranja potekel. Parkiranje podaljšate, če odgovorite z DA in s številom ur podaljšanja. 
  • Parkirni listek ni potreben, redar bo podatke o plačani parkirnini preveril preko spleta. V primeru spora redarju pokažete SMS sporočilo.
  • Račun za parkirnine lahko skupaj z ostalimi stroški poravnate pri rednem mesečnem obračunu ali si na spletni strani www.parkmewise.com odprete račun, na katerega naložite dobroimetje z enim od plačilnih instrumentov: Mastercard, Visa, PayPal, Moneta in SMS. Plačevanje z SMS sporočilom je omogočeno za slovenske mobilne operaterje.

 

 

Slika 2 Primer placila z SMS sporocilom.PNG


Postopek plačila z mobilno aplikacijo ParkMeWise 

 

  •  S spletnih strani APP Store oziroma Google Play si prenesete aplikacijo ParkMeWise, opravite registracijo in vnesete registrske številke vozil, za katere boste plačevali parkirnino. 
  • Parkirnino lahko plačujete s plačilnimi instrumenti Mastercard, Visa, PayPal, Moneta in SMS, lahko pa si na spletni strani www.parkmewise.com odprete račun, na katerega naložite dobroimetje. Mobilna aplikacija ParkMeWise deluje na pametnih telefonih z operacijskim sistemom iOS 8.0 ali novejšim in Android 4.0.3 ali novejšim. 
  • Parkirnino plačate v zavihku Parkirišča, kjer izberete cono parkiranja in čas parkiranja. Po plačilu lahko spremljate podatek o preostanku plačanega časa in čas parkiranja kadarkoli podaljšate. 
  •  Parkirišča, ki jih pogosto uporabljate, lahko shranite med priljubljene. V zavihku Moja parkiranja je shranjena zgodovina plačanih parkirnin. 
  • Če parkirnino plačate s pomočjo aplikacije, parkirni listek ni potreben. Redar bo podatke o plačani parkirnini preveril preko spleta, v primeru spora pa mu lahko pokažete podatke o plačilu v aplikaciji. 

 

Slika 3 Aplikacija ParkMeWise.png

 

Na nove možnosti plačila parkirnine bodo opozarjale tudi dopolnilne table z oznako cone parkiranja in s simboli možnih načinov plačila parkirnine. 

Režim parkiranja v modrih conah, kjer je parkiranje za določen čas brezplačno, ostaja nespremenjen. V tem območju plačilo ni možno, na vidnem mestu pa je treba s parkirno uro označiti čas začetka parkiranja.

Slika 1 Dopolnilna tabla.PNG

nazaj