DSC_0764.JPG

V Novem mestu rekorden odziv na Pešbus

datum: 19. 05. 2017

Od 8. maja do 2. junija 2017 imajo otroci, ki obiskujejo OŠ Grm v Novem mestu, možnost, da gredo v šolo s Pešbusom. V šolo se odpravijo peš, v organiziranih skupinah, po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu z vrstniki in v spremstvu odrasle osebe, ki jih uči varne poti v šolo in pomena trajnostne mobilnosti, starši niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem, šola pa je vesela manjše gneče avtomobilov na svojem parkirišču. Novomeški pristop se je izkazal kot izredno uspešen, saj je Pešbus doživel rekorden odziv. V sklopu projekta v OŠ Grm peš dnevno prihaja že okoli 60 otrok, ki jih pospremi okoli 12 staršev in prostovoljcev.

Pobudnik in glavni koordinator Pešbusa in Bicivlaka, ki v šolo vodi organizirane kolesarske skupine, je Inštitut za politike prostora. Oba projekta sicer potekata v okviru programa Zdrav šolar,  ki spodbuja aktivno pot v šolo in si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev.

Na Mestni občini Novo mesto smo prepoznali številne koristi Pešbusa in Bicivlaka za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, za izboljšanje prometne varnosti, za razbremenitev okolja ter za razvijanje medgeneracijske solidarnosti in povezovanje skupnosti. V okviru Evropskega tedna mobilnost, ki po Evropi vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom, smo bili zaradi izkazanega interesa povabljeni, da se udeležimo izobraževanja o izvedbi projektov. V prizadevanju, da bi projekta čim prej zaživela, smo se izobraževanja, ki ga je v Ljubljani pripravil Inštitut za politike prostora, septembra lani Novomeščani udeležili kot ekipa: predstavniki šol, občine, Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno zdravje - OE Novo mesto, ki sodeluje pri programu Zdrav šolar. Na podlagi prejetih informacij ter infrastrukturnih in drugih značilnosti novomeškega okolja je bila sprejeta odločitev, da se za začetek v Novem mestu v maju izpelje enomesečni Pešbus na OŠ Grm, ki je izkazala največjo pripravljenost za izvedbo. 

DSC 0612

Na sedem prog Pešbusa se je sprva prijavilo 44 otrok 2. in 3. razredov, ki so bili povabljeni k sodelovanju. Vsak dan izvajanja projekta, ki ga na šoli koordinira mentorica prometne varnosti Marjeta Ferkolj Smolič, pa simpatične table Pešbusa, predvsem pa navdušenje sodelujočih šolarjev in staršev, privabljajo vedno nove udeležence, željo za vključitev otrok v Pešbus pa so izrazili tudi starši prvo-, četrto- in petošolcev. Okoli 12 staršev in prostovoljcev, ki jih koordinira DRPD, vsak dan v šolo tako pospremi že okoli 60 otrok z različnih strani mesta (Ragovska, Žabja vas, Jedinščica, Žibertov hrib, Nad mlini, Paderšičeva). Najdlje potujejo otroci iz območja Jedinščice, ki v približno 45 minutah prehodijo več kot trikilometrsko razdaljo. Zaradi projekta v okolici OŠ Grm beležijo tudi do 40 avtomobilov manj dnevno. Skupno naj bi v štirih tednih projekta sodelovalo več kot 25 različnih spremljevalcev Pešbusa; med prostovoljci DRPDja so predvsem mladi brezposelni. Če bo interes, se bo projekt v prihodnje lahko izpeljalo na več osnovnih šolah v občini. Izvedbo projekta Pešbus na OŠ Grm v celoti financiramo iz občinskega proračuna, za širšo izvedbo pa bomo poskušali pridobiti finančna sredstva na razpisu Sklada za podnebne spremembe.

 Pešbus in Bicivlak sta se lani ob sofinanciranju Ministrstva za zdravje in ob sodelovanju več organizacij v koordinaciji Inštituta za politike prostora prvič pilotno dva tedna izvajala na treh osnovnih šolah, in sicer na POŠ Ledine v Novi Gorici ter OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Koseze v Ljubljeni. Skupaj se je obeh projektov na vseh treh šolah udeležilo 81 otrok, nad idejo pa so bili navdušeni tako sodelujoči otroci kot starši. Ti so po zaključku povedali, da otroci Pešbus in Bicivlak jemljejo kot zabavo, da jim je všeč rutina voznega reda ter da zjutraj lažje vstajajo in so bolj motivirani za pravočasen odhod v šolo, bolj redni in vestni pa so tudi pri ostalih jutranjih opravilih.

DSC 0723

nazaj