Nov merilnik hitrosti na Seidlovi cesti

datum: 06. 09. 2017

V okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov smo na novi kritični prometni lokaciji na Seidlovi cesti postavili prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50, zaradi katerih promet že poteka varneje.

V okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov smo na novi kritični prometni lokaciji na Seidlovi cesti postavili prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50, zaradi katerih promet že poteka varneje. Prikazovalnik je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo že drugo leto zapored ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 12 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v naseljih, v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh.

 Hitrost ubija, že nekaj let opozarja slovenska policija. Večina prometnih nesreč, kar 46 odstotkov, se zgodi na lokalnih cestah v naselju. Ko gre za pešce, so podatki še bolj alarmantni. Hitrost vozila je namreč najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Ker je že manjše znižanje hitrosti ključno za preprečevanje hudih prometnih nesreč, je umirjanje prometa v naseljih, kjer so pešci najbolj izpostavljeni, med ključnimi elementi preventivnega delovanja in učinkovit ukrep za zmanjšanje števila prometnih nesreč. Ena od prijaznih in učinkovitih potez je zagotovo postavitev pametnih prikazovalnikov hitrosti na nevarne odseke v naseljih. 

Na pobudo podjetja Sipronika ter v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in slovenskih občin, med katerimi je tudi naša, je tako nastal projekt Skupaj umirjamo promet. Glavni cilj je počasnejša vožnja v naseljih ter v okolici šol in vrtcev, kjer so najbolj izpostavljeni predvsem najmlajši pešci. V 18 občinah, kjer so bili tovrstni prikazovalniki postavljeni v pretekli sezoni, se je hitrost na izbranih odsekih v povprečju znižala za 2 km/h, za približno 4 % pa se je zmanjšal tudi delež prehitrih voznikov. 

rsz dsc 0125.jpg

Prikazovalniki vplivajo na voznike

Najbolj izrazito zmanjšanje deleža prehitrih voznikov so zaznali prav v Novem mestu (za 13 odstotkov), na Seidlovi cesti, kjer prikazovalnik hitrosti stoji v neposredni bližini Osnovne šole Center Novo mesto. »Na Mestni občini Novo mesto nadaljujemo z ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, pri čemer so razumljivo v ospredju najbolj ranljivi udeleženci – otroci na šolskih poteh. Nova lokacija, ki smo jo ob začetku šolskega leta opremili z merilnikom hitrosti, je Seidlova cesta, prikazovalnik pa bo nameščen tudi v OŠ Center. Gre za preverjeno učinkovit ukrep, ki je v preteklih letih v Šmihelu in na Grmu že pripomogel k bolj previdni vožnji neposredni bližini šol,« je povedal župan Gregor Macedoni.

Prijazen preventivni ukrep

Pametni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 spadajo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. »Kot v večini primerov se je tudi v obeh dolenjskih občinah, v katerih smo postavili prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE«, pokazal pozitiven učinek na udeležence v prometu. Kljub temu občinam svetujemo, da redno pregledujejo podatke na potralu www.vi-vozite.si in z njihovo pomočjo skupaj s policijo, redarstvom in predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sprejmejo morebitne dodatne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo vozniki začeli omejitev hitrosti jemati bolj resno,« je pojasnil direktor Sipronike Marjan Kržišnik. 

Manj hitrih voznikov, več varnosti

Za večjo prometno varnost si z različnimi aktivnostmi že vrsto let prizadevajo v Zavarovalnici Triglav. Skladno z vrednotami, med katerimi sta v ospredju varnost in odgovornost, so podprli tudi postavitev prikazovalnika hitrosti v Mestni občini Novo mesto. »V zavarovalnici z najdaljšo tradicijo v Sloveniji smo ponosni, da dolenjskim šolarjem ter drugim udeležencem v prometu skupaj z novomeško občino ter podjetjem Sipronika zagotavljamo varnejše poti. Na podlagi dosedanjih izkušenj namreč dobro vemo, da prikazovalniki učinkovito umirjajo promet in tako resnično zvišujejo varnost na izbranih cestnih odsekih,« je dejal Edo Povhe, direktor Območne enote Novo mesto Zavarovalnice Triglav.

Skupna prizadevanja za večjo varnost v cestnem prometu so podprli tudi lokalni športni vzorniki, člani Kolesarskega kluba Adria Mobil. »Zaradi narave našega športa veliko časa preživimo na cesti. Ker so kolesarji med najranljivejšimi udeleženci v prometu, nas še posebej veseli, da bodo poti naših članov, med katerimi je 50 predšolskih in osnovnošolskih otrok, v novem šolskem letu varnejše in prijaznejše. Tudi sami pa želimo z zgledom naših kolesarjev voznike in druge udeležence v prometu spodbuditi k umirjeni in varni vožnji,« je povedal Bogdan Fink, direktor Kolesarskega kluba Adria Mobil. 

Slovenske občine, podjetje Sipronika in Zavarovalnica Triglav so s prikazovalniki hitrosti »Vi vozite« MHP50 doslej opremili že 22 nevarnih cestnih lokacij, s skupnimi močmi pa bodo do konca letošnjega leta poskrbeli za (še) večjo varnost vseh udeležencev v prometu v skupno kar 30 občinah.

nazaj