Letos stopnišče, v bližnji prihodnosti ureditev platoja in peronov

datum: 12. 10. 2017

Kot ste verjetno opazili, v teh dneh poteka prenova dotrajanega stopnišča ob novomeški avtobusni postaji. Obnova je bila nujno potrebna, saj bi bili odkrušeni robovi stopnic v zimskem času nevarni za številne uporabnike tega stopnišča. Sanacijo stopnišča izvaja podjetje Trata d. o. o., ki je bilo izbrano na razpisu, in bo dela predvidoma zaključilo v 14 dneh.

Gre za nadaljevanje urejanja avtobusne postaje z okolico, ki smo jo začeli z začasno ureditvijo gradbene jame, v prihodnjem letu pa jo želimo nadaljevati z ureditvijo spodnjega platoja, peronov na zgornjem delu in dokončanje urbane opreme na peronih. Prizadevamo si tudi za nadaljnje urejanje celotnega kompleksa, pri čemer pa potrebujemo soglasje vseh lastnikov, za kar smo na sodišču že vložili vlogo za določitev upravnika.

nazaj