V prvih devetih mesecih 1.962 prekrškov

datum: 13. 10. 2017

Medobčinski inšpektorat Mestne občine Novo mesto in Občine Straža je v prvih devetih mesecih tekočega leta identificiral 1.962 prekrškov iz svoje pristojnosti izvajanja nalog medobčinskega redarstva.

Medobčinski inšpektorat je organiziran v okviru skupne občinske uprave in opravlja z zakonom določene upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzora, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost.

Iz poročila opravljenega dela izhaja, da je bilo na področju medobčinskega redarstva od skupno 1.962 prekrškov največ zaznanih kršitev pri neplačevanju parkirnine (705 primerov), prekrškov določil, ki opredeljujejo možnost kratkotrajnega parkiranja (537), nepravilno parkiranje oziroma ustavljanje na voziščih ozrioma drugih prometnih površinah (161) in kar 136 kršitev povezanih s parkiranjem na parkirnih mestih, označenih za invalide. 

Izvajanje nalog medobčinskega redarstva je zgolj eno področje dela Medobčinskega inšpektorata, ki ima pristojnost izvajati inšpekcijski nadzor na podlagi velikega števila predpisov, je pa to tisto področje, ki je na samem terenu med ljudmi najbolj vidno. Inšpekcijski nadzor je potreben predvsem zato, ker mnogo posameznikov s svojim nepravilnim ravnanjem krši pravice, sistemsko urejene v posameznih zakonskih in podzakonskih aktih, vseh tistih, ki se pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti odločijo spoštovati splošna pravila sprejeta v družbi. Ker cilj inšpekcijskega nadzora ni kaznovanje ampak delovanje javnih sistemov, Mestna občina Novo mesto zato naproša predvsem vse tiste, ki so zavezani spoštovanju cestno-prometnih predpisov, da jih spoštujejo in tako drugim omogočijo uporabo javnih sistemov. 

nazaj