rsz_2_d802190.jpg

Mestna občina Novo mesto partnerica v mednarodnem projektu SHELTER

datum: 21. 11. 2017

Mestna občina Novo mesto je partnerica v mednarodnem projektu SHELTER - Solidarity hosting evolution looked through European Regions, katerega namen je izmenjava dobrih praks na področju integracijskih politik manjših občin.

 

 

Logo Shelter

 

Ob povečanem migracijskem toku občine iščejo učinkovite metode in primere integracije z vidika vključevanja in vpliva na gospodarstvo in v luči preprečevanja izključenosti in stigmatizacije migrantov. Predstavniki novomeške občine so se po organiziranem lokalnem dogodku udeležili tudi mednarodne konference, ki je od 12. do 16. oktobra 2017 potekala pri vodilnem italijanskem partnerju v Občini Canepina.

rsz__d801938

 

Projektni partnerji iz devetih občin iz osmih držav so se seznanili z modelom lokalnega partnerstva nevladnih organizacij in Mestne občine Novo mesto pri izvajanju integracijskih programov vključevanja priseljencev, ki v Novem mestu vsak dan potekajo v obliki celostne podpore na vseh področjih vključevanja v vse sfere življenja.Poleg izmenjave dobrih praks med manjšimi občinami so bili cilji projekta tudi vzpostavljanje pogojev za večjo participacijo in demokratične procese, spodbujanje aktivnega državljanstva, medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja,  prostovoljstva in solidarnosti ter razprava o skupni prihodnosti Evrope.


Z namenom trajnejšega sodelovanja, izmenjave znanj, izkušenj, informacij in strokovnjakov ter organizacije skupnih seminarjev, konferenc in drugih dogodkov so občine Canepina (Italija), Gallese (Italija), Herceg Novi (Črna Gora), Novo mesto (Slovenija), Kelmė (Litva) in Laragne-Montéglin (Francija) podpisale partnerski sporazum. Sodelovale bodo na področjih evropskega državljanstva, demokratičnega vključevanja, prostovoljstva, razumevanja procesov odločanja, solidarnosti, razprav o skupni prihodnosti in skupnih vrednot, promocije miru in vzpostavljanja mrež sodelovanja, na področjih kulture, turizma in trajnostnega razvoja ter urbane mobilnosti.

rsz__d802030

 


Dogodka so se udeležili predstavniki Mestne občine Novo mesto, Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Zavoda Boter, Društva Novo mesto in ostala zainteresirana javnost.

rsz_1_d802255

 

Projekt, ki ga je prijavila italijanska občina Canepina, sofinancira EU v okviru programa Evropa za državljane - Mreženje mest. Več informacij na FB strani https://www.facebook.com/sheltereu/.    

Info template SHELTER

 

 

     

nazaj