V načrtu dokončanje Poti od mlina do mlina

datum: 22. 11. 2017

Naša prizadevanja na področju trajnostnega razvoja občine nadaljujemo z ureditvijo manjkajočega dela ''Poti od mlina do mlina''. Gre za idilično traso ob okljuku reke Krke, nasproti Ragovega loga. Sprehajališče je predvideno od Parka Evropske unije pod Jerebovo ulico, mimo zelenice pod zgradbo sodišča in naprej do Seidlovega mlina z zaključkom in navezavo na Šolsko ulico. Ob sprehajališču načrtujemo tudi ureditev prostora za druženje z baliniščem in obnovitev stopnišča.

Zaključena je priprava projektne dokumentacije, izvedba pa bo odvisna od ureditve premoženjsko-pravnih zadev z lastniki zemljišč.

Na povezavi si lahko ogledate zasnovo projekta.

 

 

 

 

 

nazaj