Javni poziv za sofinanciranje najemnin v mestnem jedru

datum: 06. 12. 2017

Objavljamo javni poziv za sofinanciranje najemnin za obstoječe poslovne prostore v starem mestnem jedru Novega mesta, v katerih so najemniki začeli opravljati dejavnost v letu 2017 oz. jo bodo v letu 2018. Predvidena višina razpisanih sredstev je 36 tisoč evrov. Z razpisom želimo spodbuditi podjetnike, ki bodo po prenovi prinesli dodano vrednost v ponudbo mestnega jedra.

Pogoji za prijavo

Na javni poziv se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v prostorih na območju starega mestnega jedra v Novem mestu in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu 2017 oz. 2018 in pa najemniki, ki so v letu 2017 v prostorih že začeli z izvajanjem gospodarske dejavnosti. Pri bodočem najemu je potrebna izjava lastnika poslovnega prostora, da bo do najema v letu 2017 oz. 2018 prišlo.

Na poziv se ne morejo prijaviti podjetja oz. zavodi ki so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanja, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Višina sredstev

Predvidena višina razpisanih sredstev je 24 tisoč evrov za leto 2017 in 12 tisoč evrov za leto 2018. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je največ do 50 % najemnine in največ do 5 EUR/m2. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). V primeru, da poslovni prostor ne bo obratoval, bo strošek najema neupravičen.

Odpiranje vlog bo opravljeno zadnji dan vsakega meseca. Prvo odpiranje vlog bo potekalo 11. decembra 2017.

 

nazaj