17 podjetij s subvencionirano obrestno mero

datum: 14. 12. 2017

Razpis za sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov na območju Dolenjske 2017 je izvedel Razvojni center Novo mesto, za območje naše občine pa smo na Mestni občini Novo mesto prispevali 15.000 evrov.

Namen razpisa je preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, zavodom, socialnim podjetjem, društvom. Sredstva so bila razdeljena med 17 podjetij v Mestni občini Novo mesto.

 

nazaj