Zahtevek za odkup parcele na javni poti lahko vložite sami

datum: 15. 12. 2017

Zaznavamo porast zahtevkov po odkupih delov nepremičnin, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. Ob tem ugotavljamo, da zahtevke za odkup nepremičnin oz. pridobitev odškodnine v imenu lastnikov pogosto vlagajo podjetja, ki za to zaračunavajo visoke provizije. Opozarjamo lastnike zemljišč, da lahko zahtevke enostavno in brezplačno vložijo tudi sami, brez posrednikov.

Vloga je na voljo na občinski spletni strani, lastniki pa se lahko oglasijo tudi na sedežu občine (Seidlova cesta 1, Novo mesto) in podajo vlogo na zapisnik. Torej povedo, po kateri njihovi parceli poteka javna pot, in da želijo, da ta del parcele občina odkupi. Pri tem ni potrebna pomoč posrednikov, ki za storitev zaračunajo tudi več kot 30 % provizije od prejete oz. ponujene odškodnine. Trajanje postopka in odškodnina sta enotna, ne glede na to, kdo vlogo poda, zato pooblaščanje tretjih oseb ni potrebno.

nazaj