Gradnja in prenova otroških igrišč

datum: 04. 01. 2018

V letih 2016 in 2017 smo pristopili k izgradnji in obnovi otroških igrišč v vseh krajevnih skupnostih, ki so zato izkazale interes. Polovico stroškov so prispevale krajevne skupnosti, polovico pa Mestna občina Novo mesto.

Na tak način so bila zgrajena in/ali obnovljena naslednja otroška in športna igrišča:

1. V mestnih krajevnih skupnostih:

 • KS Drska – obnova otroškega igrišča ob OŠ Drska,
 • KS Bršljin – postavitev novih igral v Lastovčah,
 • KS Žabja vas – izgradnja otroškega igrišča v Ločni – Mačkovec,  za skladiščem Union,
 • KS Šmihel – obnova igral na Košenicah in na igrišču ob OŠ Šmihel,
 • KS Center – obnova igral na igrišču Park EU,
 • KS Gotna vas – postavitev igral na Jedinščici,
 • KS Mestne njive  - postavitev novih igral,
 • KS Žabja vas - izgradnja novega športnega centra z otroškim igriščem – do marca 2012.

 

2. V primestnih krajevnih skupnostih:

 • KS Uršna Sela – izgradnja novega otroškega igrišča,
 • KS Karteljevo – izgradnja novega otroškega igrišča,
 • KS Stopiče – obnova športne opreme na igrišču v Orehku,
 • KS Birčna vas - obnova otroškega igrišča v  ob podružnični osnovni šoli in postavitev novih igral pri Gasilskem domu,
 •  KS Uršna Sela - postavitev športnih naprav. 

Fotografije so iz krajevne skupnosti Mestne njive.

26172666_963552020470027_7895639253945083729_o

26198148_963551450470084_6226635865111983958_o

 

26171996_963551333803429_636900014695226321_o

 

26171201_963552080470021_2795111649141490187_o

nazaj