Spremembe za odmero NUSZ še do konca januarja

datum: 16. 01. 2018

Na Mestni občini Novo mesto bomo do 30. januarja 2018 sprejemali obvestila o spremembah, ki vplivajo na odmero za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018. Po tem roku bomo pri vpisu sprememb uporabili podatke iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka.

Zavezanci za odmero NUSZ (pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto) lahko do 30. januarja 2018 sporočijo spremembe, ki se nanašajo na:

  • lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje ...),
  • povečanje površin obstoječih objektov (prizidave, nadzidave, legalizacije),
  • spremembe namembnosti obstoječih objektov,
  • novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.

Vsa pojasnila in obrazci v zvezi z odmero NUSZ so objavljeni na podstrani – (rubrika Postopki > Vloge > NUSZ – Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom). Izpolnjene obrazce lahko zavezanci posredujejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-naslov polona.lumpert@novomesto.si  (telefonska številka za informacije: 07 39 39 224).

nazaj