Macedoni: Želimo si pametne, trajnostne in vključujoče občine v službi občanov

datum: 26. 03. 2018

Na rotovžu smo danes na novinarski konferenci predstavili predlog Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030, ki je od 19. marca v javni obravnavi. S strategijo bo skupaj z zainteresiranimi javnostmi dosežen dogovor o dolgoročnih prioritetah razvoja občine, ki so razdeljene na tri razvojne stebre: okolje in prostor, družbene dejavnosti ter gospodarske službe in podjetništvo.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je o strategiji povedal: »Želeli smo, da je dokument ravno prav strateški in ravno prav operativen. Verjamem, da smo z dokumentom, ki je nastajal od spodaj navzgor in je na vseh ravneh vključeval občane, uspeli zajeti aktualno sliko in določiti dolgoročne usmeritve Mestne občine Novo mesto. Kot smo zapisali v viziji, si želimo pametne, trajnostne in vključujoče občine, ki omogoča dobre pogoje za bivanje, delovanje in druženje.«

Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič dodaja: »Dokument je svetilnik za različne institucije in posameznike, ki se lahko pri zastavljanju lastnih ciljev opirajo na usmeritve širše lokalne skupnosti. Strategija presega meje občine, zato bi bilo dobro, da se podobnih dokumentov lotijo tudi ostale občine in si s tem poenostavijo številne procese.«

Strategijo si lahko ogledate v prostorih Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1 (1. nadstropje) in na spletni povezavi. Pripombe in predloge lahko podate do 16. aprila 2018, po pošti (Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto) ali na e-naslov strategije@novomesto.si (z oznako »predlogi SR MONM«).

_DSC0321

Povezane novice

19. marec

Vabljeni k razpravi o Strategiji MONM 2030

Zainteresirane javnosti vabimo k javni razpravi o Strategiji razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030. Pripombe in predloge lahko podate do 16. aprila 2018, po pošti (Mestna občina Novo mesto,...

več >

nazaj