V javni razgrnitvi OPPN ob Ljubljanski cesti 27 - del

datum: 05. 04. 2018

Od 12. aprila je v javni razgrnitvi dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Ljubljanski cesti 27 - del.

Gradivo bo dostopno v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje) in tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Javna razgrnitev tega prostorskega akta bo potekala do 14. maja. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si, na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Javna obravnava bo v sredo, 25. aprila 2018 ob 16. uri na rotovžu (Glavni trg 7, sejna soba občinskega sveta, 1. nadstropje).

nazaj