Sofinanciranje rekonstrukcije ceste skozi naselje Šmihel

datum: 23. 05. 2018

Župan Gregor Macedoni in minister Republike Slovenije za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta včeraj na Otočcu podpisala sporazum za drugo etapo rekonstrukcije ceste skozi naselje Šmihel. Gre za odsek od odcepa za Šukljetovo ulico do odcepa za Košenice. Dela vključujejo ureditev ceste, pločnikov in odvodnjavanja, prestavitev in zaščito oziroma novogradnjo komunalnih vodov, postavitev nove cestne razsvetljave ter signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Začetek del načrtujejo v letu 2019. Investicija je vredna 1,8 milijona evrov, DRSI bo prispeval 78 odstotkov, preostanek pa MONM. V tretji fazi sledi izgradnja manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču.

Gre za nadaljevanje načrtnega urejanja cestne infrastrukture na širšem šmihelskem območju, ki se ga je v zadnjih letih lotila Mestna občina Novo mesto. Po zahtevnih projektih urejanja cestnih povezav na območju novomeškega zdravstvenega kompleksa, ureditvi preozkega prometnega grla na mostu čez Težko vodo, izboljšanju pretočnosti pri železniškem prehodu na Westrovi ulici, letos nadaljujejo z rekonstrukcijo Šmihelske ceste in gradnjo železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto. Urejanje cestne infrastrukture na tem območju želi Mestna občina Novo mesto v prihodnje nadgraditi z izgradnjo šmihelske obvoznice.

_DSC1442

nazaj