Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov

datum: 25. 05. 2018

V skladu z določili 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni za Mestno občino Novo mesto ter skupno občinsko upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža imenoval pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov.

V primeru vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali uveljavljanjem pravic, ki vam jih zagotavlja GDPR, pooblaščeni osebi lahko kontaktirate preko e-pošte: varstvopodatkov@novomesto.si.

V skladu z GDPR pripravljamo tudi nadgradnjo spletne strani, ki bo kmalu izvedena .

nazaj