Uspešno urejamo funkcionalna zemljišča ob večstanovanjskih objektih

datum: 11. 06. 2018

Na Mestni občini Novo mesto smo na današnji novinarski konferenci predstavili prizadevanja za urejanje funkcionalnih zemljišč, ki pospešeno poteka od konca leta 2014, ko smo na pobudo župana Gregorja Macedonija ustanovili Svet za določitev funkcionalnih zemljišč.

Gre za reševanje neurejenega lastništva na zemljiščih ob večstanovanjskih stavbah, ki po zakonu pripadajo etažnim lastnikom, zemljiškoknjižno pa je lastnik pretežnega dela zemljišč Mestna občina Novo mesto oziroma zasebni lastniki. V primeru soglasja vseh etažnih lastnikov se zadeve rešujejo s sklenitvijo uskladitvenih pogodb, sicer se funkcionalna zemljišča določajo v sodnem postopku. Od začetka leta 2015 urejanje uspešno napreduje, zato na Mestni občini Novo mesto pričakujemo, da bomo glavnino primerov končali v roku dveh ali treh let.

_DSC0344

Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto: »V sklopu reorganizacije občinske uprave ob nastopu mojega mandata smo med izzivi na področju premoženjskih zadev zaznali težavo, ki vpliva na vsakodnevno življenje naših občanov, ko gre za parkirišča, košnjo trave, obrezovanje dreves ipd. S sistematičnim pristopom smo na pravi poti, slaba polovica zadev je urejenih, približno tretjina zadev je v reševanju, ostale etažne lastnike pa pozivamo, da preko upravnikov njihovih stavb sprožijo postopek.«

_DSC0370

Primož Skubic, predsednik Sveta za določitev funkcionalnih zemljišč: »Glavni izziv je bila razjasnitev razmerij med etažnimi lastniki, upravniki stavb in Mestno občino Novo mesto, pri čemer smo bili uspešni. Kot pilotni projekt bi izpostavil Mestne njive, kjer je določitev funkcionalnih zemljišč že v končni fazi, druga večja projekta sta na Ragovski in Jakčevi ulici.

_DSC0372

Stanislava Bjelajac, Oddelek za premoženjske zadeve Mestne občine Novo mesto: »Tudi v primeru reševanja tega premoženjskega vprašanja v sodnem postopku smo na Mestni občini Novo mesto zelo kooperativni, saj je v našem interesu samo pridobitev oziroma ohranitev zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste, pešpoti, igrišča in nekatere javne zelenice. V začetku je bila težava v tem, da so etažni lastniki napačno predvidevali, da bodo morali zemljišča še enkrat odkupiti.«

Tako so poleg že navedenih Mestnih njiv, Ragovske in Jakčeve ulice že rešeni primeri nekaterih stavb na Jerebovi, Drski, Smrečnikovi, Trdinovi, Vavpotičevi, v Velikih Brusnicah, Kandijski, Šegovi, Nad mlini, urejanje določitve funkcionalnih zemljišč pa trenutno poteka za nekatere objekte na ulicah Nad mlini, Slavka Gruma, Seidlovi, Ragovski, Jakčevi, Kandijski in Ulici Danila Bučarja.

 

nazaj