Objavljen javni natečaj za brv Loka - Kandija

datum: 27. 07. 2018

Razpisujemo projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za brv in kolesarsko pot Loka - Kandija v Novem mestu.

Gre za povezavo, ki bo v bližini izliva potoka Težka voda povezala območje Kandije in zalednega šmihelskega območja z ožjim delom mestnega jedra in športno rekreacijskim parkom Loka. Rok za oddajo natečajnih elaboratov je petek, 12. oktober.

V zadnjem času smo se na Mestni občini Novo mesto načrtno usmerili v prostorsko urejanje kolesarskih stez in pešpoti, povezovanju obstoječih v zaključene, funkcionalne celote in navezovanju teh povezav na mestne zelene površine in okoliške, obmestne kraje. Premostitev reke Krke za pešce in kolesarje ob izlivu Težke vode je sicer z občinskim prostorskim načrtom predvidena že od leta 2009.

Nagradni sklad: 1. nagrada (5.000 EUR), 2. nagrada (4.000 EUR), 3. nagrada (3.000 EUR), tri priznanja (po 1.500 EUR). Ocenjen finančni okvir investicije znaša 700.000,00 EUR z DDV. Ocenjena vrednost projektne dokumentacije, ki je naročnik ni pripravljen preseči, je 55.000,00 EUR z DDV in je izločitveni kriterij. Natečajni elaborat mora prispeti do petka, 12. 10. 2018, do 16:00 ure ne glede na način dostave na naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Natečajno gradivo se prevzame prek povezave s Portala javnih naročil na spodnji povezavi. 

nazaj