Zasaditev prvega drevesa na prenovljenem Glavnem trgu

datum: 19. 10. 2018

Danes sta župan Gregor Macedoni in Andrej Mišo Andrijanič simbolično zasadila prvo drevo na prenovljenem Glavnem trgu. Skupno je bilo v spodnjem delu Glavnega trga zasajenih sedem gabrov pred Hotelom Center in stebrasti hrast pred kavarno, nasproti rotovža pa dve japonski češnji.

ess-

_DSC1656

Število in tipi dreves sledijo konservatorskemu načrtu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, izdelanemu na podlagi podobe Glavnega trga, kot si jo je leta 1950 ob zadnji prenovi zamislil arhitekt Marjan Mušič. V skladu s tem načrtom bodo zamenjana tudi drevesa v zgornjem delu Glavnega trga, menjava pa bo zaradi trenutne primerne kondicije dreves izvedena po poteku njihove življenjske dobe. Skupno bo v prenovljenem mestnem jedru več dreves, kot jih je bilo pred prenovo.

_DSC1633

KARTA OZELENITVE_nova

nazaj