Podpisali pogodbo za projektiranje brvi v Irči vasi

datum: 18. 02. 2019

Župan Gregor Macedoni in direktor inženirskega biroja Ponting Marjan Pipenbaher sta danes na rotovžu podpisala pogodbo za projektiranje brvi v Irči vasi. Inovativna prednapeta konstrukcija bo povezala dva pomembna obmestna predela, na enem bregu eno največjih stanovanjskih sosesk na Drski, na drugi strani pa razvijajoče se bršljinsko zaledje s Češčo vasjo in Podbreznikom.

brv 4 podpis

Po uspešno zaključenem arhitekturnem natečaju je nadaljevanje izvedbe preprečeval postopek razlastitve, ki smo ga prisiljeni voditi proti lastniku zemljišča na bršljinski strani. Postopek se sedaj bliža koncu, končana je parcelacija, s katero je bila določena dostopna pot do brvi, začasna odločba pa omogoča tudi izvedbo potrebnih geoloških raziskav. Ob ugodnem razpletu postopka razlastitve, ki ga pričakujemo v naslednjih mesecih, bi projektiranju v drugi polovici letošnjega leta lahko sledil javni natečaj za izvajalca gradbenih del, gradnja brvi pa bi se tako lahko zaključila do konca prihodnjega leta.

brv 2

Vrednost pogodbe za projektiranje znaša 48.800 evrov (z DDV), na občini pa načrtujemo večji del celotne investicije, ki je pred projektiranjem ocenjena na dober milijon evrov, pokriti z evropskimi kohezijskimi sredstvi, ki jih Evropa preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) namenja naložbam v trajnostni razvoj mobilnosti.

Po besedah projektanta, mednarodno uveljavljenega snovalca mostov Marjana Pipenbaherja, so želeli z izbrano rešitvijo pri Irči vasi z eno potezo, z minimalnim posegom v naravo, povezati bregova reke Krke. Pri tem so uporabili v slovenskem in svetovnem merilu inovativno tehnologijo prednapete konstrukcije, na kateri bodo povezali montažne betonske elemente. Podobno rešitev načrtujejo tudi v Ločni, kjer ob novem mostu v sklopu tretje razvojne osi ista ekipa projektantov snuje vzporedno brv za pešce in kolesarje, dodatno brv pa  načrtujemo tudi v Kandiji, med izlivom Težke vode in Loko.

brv 3

nazaj