P8_logo_projekta_AWE.jpg

Tridnevna mednarodna konferenca „Evropska os zahod-vzhod“ v Sremskih Karlovcih

datum: 22. 08. 2019

Od 6. do 8. septembra bo v Sremskih Karlovcih v Srbiji, potekala Mednarodna konferenca projekta “European Axis West-East” - AWE (“Evropska os zahod-vzhod”). Namen projekta je ustvariti pogoje za stalno sodelovanje med mesti Zahodne in Vzhodne Evrope z glavnim ciljem povezovanja in sodelovanja mest, krepitev medkulturnega dialoga, ohranjanje kulturne dediščine in spodbujanje aktivnega državljanstva v lokalnem okolju. V okviru projekta bodo partnerji podpisali Memorandum o sodelovanju, ki opredeljuje skupne interese in željo po sodelovanju.

Brez naslova

Projekt AWE omogoča srečanje in predstavitev mest z različnimi zgodovinskimi, kulturnimi, gospodarskimi in socialnimi modeli iz Zahodne in Vzhodne Evrope, medsebojno povezovanje in izmenjavo informacij in izkušenj, ter razpravo in dogovor o medsebojnem sodelovanju na podlagi interesov prepoznanih v dialogu o generacijskem, kulturnem, gospodarskem in upravnem nivoju. 

 

Udeleženci konference se bodo lahko preizkusili v medkulturnem dialogu in valorizaciji kulturne dediščine Sremskih Karlovcev in partnerskih mest. Prav tako bodo potekali dialog starejših na temo aktivne udeležbe v življenju lokalne skupnosti in izmenjave evropskih izkušenj na tem področju, razprave in izmenjave izkušenj o evropski perspektivi za razvoj družbe in vlogi mladih v tem razvoju v okviru razprave z naslovom "Evropski mladinski parlament", razprave in izmenjave izkušenj proizvajalcev vina na temo pridelave in trženja vina na evropskem trgu, predstavitev kulturne in zgodovinske dediščine vzhodne in zahodne Evrope z izvajanjem tradicionalne in duhovne glasbe, ter razprava in izmenjava informacij o upravnih zmogljivostih, možnostih za povezovanje in določitev skupnih področij za prihodnje sodelovanje med mestnimi upravami Zahodne in Vzhodne Evrope.

 

Pred dogodkom v Sremskih Karlovcih je bilo izvedenih že šest državljanskih forumov v petih državah.

Poleg Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Mestne občine Novo mesto v projektu sodeluje še 9 partnerjev, od teh vodilni partner Dunav 1245 (Sremski Karlovci, Srbija) in ostali: občina Sremski Karlovci (Srbija), Občina Torees Novas (Portugalska), občina Erdut (Dalj, Hrvaška), PORC (Dalj, Hrvaška), občina Tivat (Črna Gora), občina Ludbreg (Hrvaška) in KUD „Anka Ošpuh“ (Ludbreg, Hrvaška). 

 

Projekt je odobren v okviru programa Evropa za državljane, sklopa 2: Demokratično sodelovanje in sodelovanje v civilnih pobudah, ukrepa 2.1: Pobratenje mest. 

 

Brez naslova vv

nazaj