Webp.net-resizeimage__10_.jpg

Župan sprejel prorektorico, dekanje in dekane

datum: 27. 09. 2019

Župan Gregor Macedoni je včeraj, že tradicionalno pred začetkom študijskega leta, na rotovžu sprejel prorektorico Univerze v Novem mestu ter dekanje in dekane visokošolskih zavodov, ki imajo sedež v Novem mestu: Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko, Univerze v Novem mestu Fakultete za poslovne in upravne vede, Univerze v Novem mestu Fakultete za strojništvo, Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Glavna tema pogovora, na katerem je sodelovala tudi direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič, je bila izmenjava idej, pričakovanja in usmeritve novomeških visokošolskih zavodov v prihajajočem letu. Na mestni občini Novo mesto se zavedamo vrednosti razvoja visokošolske sfere na nivoju celotne regije in bomo tudi v prihodnje delovali v vlogi podpornega okolja obstoječim visokošolskim zavodom. Vsi sodelujoči na pogovoru so ob koncu srečanja vsem študentom zaželeli prijeten začetek študijskega leta 2019/2020 in uspešen študij.

Na fotografiji od leve proti desni: prodekanja doc. dr. Katarina Rojko, dekanja doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, prorektorica prof. dr. Karmen Erjavec, dekanja doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, župan mag. Gregor Macedoni, direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič, dekanja mag. Iris Fink Grubačević, dekan prof. dr. Boris Bukovec.

 

nazaj