Rezultati projekta CoNZEB o nič-energijskih stavbah

datum: 04. 10. 2019

V sklopu projekta CoNZEBs, ki na temo »Zmanjšanje stroškov za nove skorajda nič-energijske stavbe« poteka iz razpisa Evropske unije Obzorje 2020, je nastala brošura z rezultati in izkušnjami gradnje skoraj nič-energetskih stavb.

Brošura projekta:CoNZEBs_brochure_SLO_web.pdf

CoNZEBs identificira in ocenjuje nabore tehnoloških rešitev, ki vodijo do znatnih znižanj stroškov v novih skoraj nič energijskih stavbah (slovensko sNES). Poudarek projekta je na večdružinskih stavbah, njihovih gradnjah ter sedanjih in bodočih stanovalcih v teh stavbah.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.conzebs.eu

 

 

 

nazaj