V javni razpravi predloga proračunov za leti 2020 in 2021

datum: 10. 10. 2019

Do vključno 17. oktobra sta v javni razpravi predloga odloka proračunov Mestne občine Novo mesto za leti 2020 in 2021. Predloga proračunov sta objavljena na naši spletni strani in na vpogled v veliki sejni sobi na sedežu občine (Seidlova cesta 1).

Povezava do objave proračunov na naši spletni strani je na voljo TUKAJ. Proračuna se nahajata pod točko 5. in 6. 

V času javne razprave lahko predlog obravnavajo delovna telesa, sveti ožjih delov občine in zainteresirana javnost ter posredujejo pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leti 2020 in 2021 najpozneje do vključno 17. oktobra 2019 po elektronski pošti na kabinet@novomesto.si ali na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Sklep o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020

Sklep o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021

 

 

nazaj