UNESCOV Moder stol na Glavnem trgu

datum: 23. 10. 2019

Danes smo v okviru letošnjega UNESCO tabora “Premikamo meje”, ki ga že 20. leto zapored organizira OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, prejeli v dar Moder stol z lepimi željami in modrimi mislimi. Udeleženci mednarodnega projekta UNESCOV Moder stol - nekdo misli nate so svoja pozitivna sporočila tako prenesli tudi na Glavni trg v Novem mestu, kjer jih je sprejela direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.

UNESCO-Moder stol

Osrednja tema mednarodnega UNESCO projekta Moder stol - nekdo misli nate so vrednote in stališča, sorodne pa demokracija, materni jezik migracije in begunci. Ciljna skupina so otroci iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Nosilec projekta je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece. V okviru projekta potekajo delavnice z vodenim pogovorom na izbrano aktualno temo: solidarnost, živeti skupaj, medkulturno razumevanje, premagovanje meja ipd. Pogovoru, ki ga vodi mentor, sledi skupno barvanje in pisanje na stole skupine sodelujočih. Glavni namen je oblikovanje heterogenih skupin različnih starosti in iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij. Besede in sporočila sodelujoči napišejo na stole v različnih pisavah, jih prevajajo v različne jezike in ustvarjajo poetična sporočila. Stole nato postavijo na javna mesta, ulice, v kulturne in druge ustanove, kjer jih podarijo osebam, ki imajo vpliv in možnost spreminjanja razmer. Projekt poleg socialnega učenja s tehniško-likovno kulturno ter pozitivnih medsebojnih odnosov, spodbuja tudi ekološko občutljivost z uporabo starih in odsluženih stolov. 

UNESCO-Moder stol 1

Učitelji in otroci tako razvijajo lastno socialno občutljivost, imajo možnost primerjave različnih pedagoških pristopov, odpirajo šolski prostor v javnost, se povezujejo z nešolskimi zavodi, organizacijami in aktivnimi posamezniki. V cilji skupini pa so zlasti mladi v obdobju oblikovanja odnosa do sočloveka in do lastne kulturne identitete (odraščajoči osnovnošolci in dijaki) in do okolja, v katerem živijo. Moder stol tako želi nevsiljivo spodbujati interes za spoznavanje tujih jezikov in drugih kultur, ter pletenja mreže odnosov. Možno ga je ustvarjalno nadgrajevati in prilagajati posameznemu okolju, kjer pušča pozitivna sporočila. Postavljanje stolov na javna mesta pa ima več pomonov, kot so ustvaljanje hitenja, možnost počitka, premisleka, s svojimi angažiranimi in humanimi sporočili pa delujejo kot dober in učinkovit medij. 

UNESCO-Moder stol31

Na Glavnem trgu so se direktorici občinske uprave dr. Vidi Čadonič Špelič, ki je prejela v dar Moder stol v imenu Mestne občine Novo mesto, pridružili še predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Branka Bukovec in predstavnica Knjigarne Goga Tjaša Primc, ki sta prav tako prejeli to pozitivno darilo. Dogodek je vodila koordinatorka projekta Tanja Plevnik. Letos pa so se simbolno odločili za obisk prenovljenega Glavnega trga v Novem mestu. 

UNESCO-Moder stol 4

nazaj