Soglasje občinskega sveta za nakup zemljišč v Podbrezniku

datum: 25. 10. 2019

Občinski svet je na 1. izredni seji podal soglasje k osnutku besedila pravnega posla za nakup nepremičnin v Podbrezniku. Svetniki so soglasje za odkup zemljišč iz stečajne mase podjetja Imos d. d. v Podbrezniku, ki smo jih nameravali kupiti s sokupci, podali že na zadnji redni seji, vendar je ponudnik Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) zahteval, da kot kupec s predkupno pravico nastopi izključno občina, ne pa tudi druge pravne osebe. Ker je rok za plačilo varščine za uveljavljanje predkupne pravice 26. oktobra, so morali svetniki o novem predlogu odkupa ponovno odločati.

Podbreznik 2

Projekt Naselje Podbreznik ni dokončan, v našem interesu pa je, da se to območje komunalno opremi in uredi in se s tem zagotovi ustrezne površine za gradnjo stanovanjskih objektov in razvoj gospodarstva, in s tem omogoči razvoj območja Podbreznika. Z odkupom bomo poskrbeli, da se ostale posamezne gradbene enote zaokrožijo in jih bomo kot take lahko ponudili nadaljnjim zainteresiranim investitorjem. S strani zasebnikov je bil v preteklosti namreč izkazan interes, da kupijo nepremičnine na tem območju, vendar se prav zaradi razdrobljenega lastništva za odkup niso odločali.

 

nazaj