Odgovori na vprašanja in pobude občanov

datum: 06. 02. 2020

Objavljamo odgovore na vprašanja in pobude občanov, ki smo jih dobili preko svetniškega vprašanja na 10. redni seji občinskega sveta..

Uroš Florjančič: Zakaj na Malem Slatniku ni obračališča za avtobus, da ta obrača vzvratno iz državne na vaško cesto... ? Pa odgovor da je v pripravi obračališče za gostilno je star že nekaj let in je samo ideja.

Ureditev obračališča za avtobuse na Malem Slatniku poteka v sodelovanju z upravljavcem državne ceste. Projektna dokumentacija je recenzirana. Projekt zajema ureditev semaforske naprave, rekonstrukcijo ceste, ureditev obračališča in avtobusnega postajališča ter večnamensko površino za pešce in kolesarje v območju rekonstrukcije regionalne ceste R2-419/1204, Novo mesto – Šentjernej. Sporazum o sofinanciranju investicije je podpisan, potekajo pa tudi postopki za odkup zemljišč.

Andrej Matič: Kako je s pešpotjo od Zupančičevega sprehajališča ( Loke ) do Ragovega mostu.....Ter kje se da pogledati, projekt, rekonstrukcijo Marofa ?

O projektu si lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2019070916275001/, sicer pa je možno podrobneje pogledati projekt na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

Emilija Bratož: Smesno, ampak vprasam, kdo skrbi za novoletno osvetlitev posameznih naselij? Ce so stebricki javne razsvetljave Žabje vasi zeleni, po Grmu modri, bi lahko bili na Ragovski beli, rumeni ali pisani... ne da nam sveti le vecna utripajoca oranzna cestna luc.

Za novoletno osvetlitev posameznih naselij skrbijo krajevne skupnosti.

Jernej Cimperman: Ali bo dobila novomeška gimnazija že načrtovane prostore za športne dejavnosti v času ravno prav debelih krav?

Na področju šolstva so pristojnosti razdeljene med državo in lokalno skupnostjo. Lokalne skupnosti so ustanoviteljice osnovnih in glasbenih šol, ustanoviteljica srednjih šol pa je država in slednja mora zagotoviti potrebne prostore in opremo za delovanje te šole.

Dreyts Damjanovič: Kdaj je v planu postavitev kipa Pie in Pina Mlakarja na bodočem trgu, ki bo bil poimenovan po njiju dveh?

Originalen kip plesnega para Pie in Pina Mlakarja, ki ga je izdelal France Gorše, je razstavljen v Slovenki akademiji znanosti in umetnosti in je izdelan v mavcu. Odlitek v poliestru se hrani v likovnih zbirkah Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki in je razstavljen v Goršetovi sobi. Na MONM si prizadevamo, da bi bila nova skulptura izdelana iz bolj primernega poliestra, kip pa postavljen na ploščadi pri Foto Asji, na Rozmanovi ulici. V zvezi s tem že potekajo pogovori z direktorjem Galerije Božidarja Jakca. Po ureditvi vseh potrebnih formalnosti, tudi glede avtorskih pravic, bo postavitev skulpture v javni prostor tudi realizirana.

nazaj