Organizacija Ozara Slovenija in društvo Šent na voljo za pomoč občanom v stiski

datum: 20. 03. 2020

Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija  in  društvo Šent občanom, ki bi se v v trenutni situaciji v povezavi s širjenjem koronavirusa znašli v stiski, nudita pomoč.

Ozara Slovenija ima v Novem mestu že več let pisarno za informiranje in svetovanje za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Ker se zavedajo, da trenutna situacija v povezavi s širjenjem koronavirusa in razglasitve epidemije prinaša ogromno stisk ljudi, kar opažajo tudi s strani njihovih uporabnikov, so pripravljeni pomagati in prisluhniti tudi ostalim občanom Novega mesta, ki bi si želeli pogovora. V smeri prizadevanj za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb zaradi novega koronavirusa je izvajanje njihovih programov omejeno na psihosocialno pomoč in informiranje preko telefona in elektronske pošte. Pokličete jih lahko od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na telefonski številki 070 550 701 ali 070 550 706 oz. pišete na elektronski naslov: dancia.cucic@ozara.org ali zlata.dragan@ozara.org.

Če se vam zdi, da svoje počutje in misli težko obvladujete, da ste močno anksiozni, imate pretirane skrbi ali doživljate kakšne druge stiske zaradi epidemije novega koronavirusa, zdravja vaših bližnjih ali (samo)izolacije, vam brezplačno strrokovno pomoč in svetovanje nudijo tudi strokovne delavke novomeške enote društva ŠENT. Dosegljivi so vsak delovnik na telefonskih številkah 07 373 76 80 (8.00-12.00) in 068 624 096 (8.00-15:30).

nazaj