Zagotovili dodatne maske za najbolj ranljive občane

datum: 08. 04. 2020

Na občini smo zagotovili 2000 zaščitnih mask za večkratno uporabo, ki bodo prek krajevnih skupnosti razdeljene med najranljivejše občane. Maske so predstavnikom krajevnih skupnosti od danes naprej na voljo v občinskem štabu civilne zaščite, vsaka izmed krajevnih skupnosti pa bo prejela sorazmerno število mask glede na število prebivalcev. Vključevanje krajevnih skupnostih omogoča, da potrebna zaščitna oprema pride do posameznikov – starejših in kronično bolnih, ki si potrebne zaščitne opreme sicer ne morejo zagotoviti.

Pozivamo predsednike krajevnih skupnosti in člane svetov, da zagotavljanje in razdelitev mask organizirajo v skladu s trenutno veljavnimi ukrepi za zajezitev epidemije. Zaščitne maske za ostale občane so na voljo v lekarnah, Štab civilne zaščite MONM pa bo zaščitno opremo še naprej prioritetno zagotavljal za potrebe Doma starejših občanov Novo mesto, humanitarnih organizacij in javnih služb.

 

Tabela kontaktov po posameznih KS za dogovor o prevzemu zaščitnih mask: Kontakti KS.xlsx   

nazaj