V kratkem začetek izgradnje širokopasovnega omrežja

datum: 16. 04. 2020

V naslednjih tednih se bo v naseljih naše občine, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov in povezav, začela gradnja odprtega optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE. Projekt omogoča izgradnjo širokopasovnih priključkov na območjih, kjer ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov.

Občina je kot partner k projektu pristopila z namenom, da bo območje naše občine v celoti pokrito s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje generacije (s hitrostjo vsaj 100 Mb/s). Cilj projekta je zagotovitev širokopasovne povezave v primestnih predelih, kar je nov pomemben korak na poti do boljše kakovosti življenja občanov in nadaljevanje uresničevanja vizije pametnega razvoja občine.

Vsakdo, ki bo želel pridobiti hišni optični priključek in nato izbirati storitve med različnimi ponudniki storitev, bo moral takšen priključek predhodno naročiti. Postopek naročanja hišnih priključkov se je že začel. V prihodnjem obdobju boste s strani več operaterjev dobili pisma z možnostjo naročila priključka. Če želite preveriti, ali je na vašem naslovu predvidena izgradnja priključka in kdaj, ali želite naročiti izgradnjo priključka neposredno, lahko to storite tudi sami na spletni strani projekta RUNE www.ruralnetwork.eu. Za dodatne informacije in pomoč sta na voljo tudi elektronski naslov rune-si@ruralnetwork.eu in telefon 01 235 15 30.

V naslednjih mesecih bodo sledili tudi informativni sestanki po posameznih naseljih s predstavitvijo poteka tras in ostalih informacij povezanih z gradnjo omrežja. Za zagotovitev optičnega priključka je potrebno izpeljati naročilo priključka, ki za fizične osebe znaša 150 evrov z DDV, za pravne pa 167,13 evrov z DDV in pokrije stroške interne inštalacije v vašem domu ter stroške priključitve na omrežje. Dodatni pogoji so navedeni na spletni strani RUNE.

V projektu RUNE je predvidena izgradnja širokopasovnih omrežij v naslednjih naseljih:

Krajevna skupnost Birčna vas
Birčna vas, Dolenje Lakovnice, Gorenje Lakovnice, Jama, Mali Podljuben, Rajnovšče, Rakovnik pri Birčni vasi, Stranska vas, Veliki Podljuben, Uršna sela, Vrh pri Ljubnu

Krajevna skupnost Brusnice
Brezje, Gumberk, Križe, Ratež, Sela pri Ratežu, Velike Brusnice

Krajevna skupnost Bučna vas
Daljni Vrh, Hudo, Kamenje, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje

Krajevna skupnost Dolž
Dolž, Iglenik, Sela pri Zajčjem Vrhu

Krajevna skupnost Drska
Srebrniče

Krajevna skupnost Gabrje
Gabrje

Krajevna skupnost Karteljevo
Dolenje Karteljevo, Gorenje Karteljevo

Krajevna skupnost Mali Slatnik
Mali Slatnik, Petelinjek, Potov Vrh, Smolenja vas, Veliki Slatnik

Krajevna skupnost Otočec
Črešnjice, Dobovo, Dolenja vas, Dolenje Grčevje, Golušnik, Herinja vas, Jelše pri Otočcu, Lešnica, Lutrško selo, Otočec, Paha, Sela pri Štravberku, Sevno, Srednje Grčevje, Štravberk, Trška Gora, Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu, Ždinja vas, Žihovo selo

Krajevna skupnost Podgrad
Jurna vas, Konec, Laze, Mali Cerovec, Podgrad, Pristava, Vinja vas

Krajevna skupnost Prečna
Češča vas, Kuzarjev Kal, Prečna, Suhor

Krajevna skupnost Stopiče
Črmošnjice pri Stopičah, Gornja Težka Voda, Hrib pri Orehku, Hrušica, Pangrč Grm, Stopiče, Šentjošt, Veliki Orehek, Verdun

Krajevna skupnost Šmihel
Boričevo

RUNE - letak.pdf

Povezane novice

11. julij

Širokopasovno omrežje v celotni občini

Na včerajšnji novinarski konferenci je bil predstavljen načrt, s katerim bo območje naše občine do konca leta 2019 v celoti pokrito s širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij naslednje...

več >

nazaj