Od sobote dovoljene nekatere športne aktivnosti in vzdrževalna dela zunaj občin

datum: 16. 04. 2020

Vlada je včeraj izdala novi odlok o začasni splošni prepovedi zadrževanja na javnih površinah ter gibanja zunaj občin, s katerim dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine prebivanja.

Odlok, ki začne veljati v soboto in velja do preklica, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19, še naprej prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javne kraje in površine ter gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Dopušča pa nekatere izjeme, med drugim dostop do trgovin, lekarn, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov. Ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, lahko posameznik na prostem v svoji občini izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Prav tako je posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti. V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen če gre za izjeme v skladu z odlokom, kot so denimo družine.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Povezane novice

11. maj

Aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom

Objavljamo informacije v zvezi z novim koronavirusom in pozivamo občane, da upoštevajo navodila in nasvete pristojnih služb.

več >

nazaj