Vabljeni na čistilno akcijo

datum: 23. 04. 2020

Smo v tednu, ko praznujemo dan Zemlje, žal pa letos epidemija vpliva na praznovanje tega dne. Kljub temu, bomo s skupnimi močmi za okolje poskrbeli med prvomajskimi prazniki. Vabimo vas, da se v sredo, 29. aprila, pridružite skupni čistilni akciji mestnih občin.

Z dogodkom želimo mestne občine ne le obeležiti dan Zemlje, ampak tudi krepiti povezanost družbene skupnosti in zavest o skrbi za čisto okolje. Pobudo za čistilno akcijo 2020 so na videokonferenčnem sestanku Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) ta teden podali župani mestnih občin. Namen akcije je očistiti morebitna divja odlagališča, očistiti okolico šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.

slika_3

Občani ste vabljeni, da s skupnimi močmi in druženjem pripomorete k urejeni okolici. Čistilni akciji Očistimo sosesko se lahko pridružite v sklopu krajevnih skupnosti, kjer dobite tudi več informacij o predvidenem območju čiščenja posamezne krajevne skupnosti.

Čistilni akciji so se pridrižile KS: Podgrad, Mali Slatnik, Kandija Grm, Šmihel, Center, Dolž, Birčna vas, Drska.

Na Komunali Novo mesto lahko še ta teden, v kolikor še niste, na prevzemnem prostoru po predhodni najavi, prevzamete vreče za odpadke in rokavice. 

Vsi ločeno zbrani odpadki (ločeni vsaj na osnovne frakcije: embalaža, steklo, nevarni odpadki, kosovni odpadki, mešani odpadki) se bodo odlagali na zbirnih mestih v zabojnik. V primeru, da bodo zabojniki polni, se vreče z ločeno zbranimi odpadki pustijo poleg zabojnika. Če bo odpadkov več in na odmaknjeni lokaciji, o tem obvestite Komunalo Novo mesto, ki bo poskrbela za ločeno zbiranje odpadkov in surovin.

Nujno obvestilo:

Vsi udeleženci čistilne akcije upoštevajte vse ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, ki se nahajajo na spodnji povezavi: 

https://www.gov.si/teme/koronavirus/koronavirus-ukrepi-za-zajezitev-sirjenja/

Občane naprošamo, da uporabljajo ustrezno zaščito in varnostno razdaljo ter upoštevajo priporočila NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na sodelavko Komunale Novo mesto gospo Sonja Kolenc (M + 386 31 650 989, T  + 386 7 39 32 480, sonja.kolenc@komunala-nm.si).

 

 

 

 

 

 

 

Povezane novice

22. april

Župani mestnih občin o sproščanju ukrepov in s pozivom za izvedbo čistilne akcije 29. 4. 2020

Župani mestih občin, med njimi tudi župan Gregor Macedoni kot predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), so se včeraj sestali na videokonferenčnem sestanku Skupščine ZMOS. Razpravljali...

več >

nazaj