vodilna slika

Finančna podpora za nova delovna mesta v turizmu in razvoj turističnih produktov

datum: 05. 05. 2020

Objavili smo razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov, s katerim želimo podpreti nove zaposlitve, ki jih generira turistična dejavnost. Posamezni prijavitelji bodo lahko v dveh letih za zaposlitve, vezane na turistične produkte, prejeli do 14.000 evrov občinske subvencije. S tem se nadaljuje prepotrebna podpora turizmu, ki ima v Mestni občini Novo mesto premalo izkoriščenih potencialov, poleg tega pa bo to v luči pandemije ena izmed najbolj prizadetih gospodarskih dejavnosti. Prvi rok za oddajo vlog je 5. junij 2020.

Predmet sofinanciranja so nove zaposlitve in ostale oblike dela pa tudi materialni stroški, potrebni za vzpostavitev in izvajanje turističnih produktov, ki bodo turistom kontinuirano na voljo vsaj dve leti. Več o pogojih in prednostnih kriterijih na povezavi.

Poleg rednega razpisa za področje turizma smo v letošnjem letu že izvedli tudi nov razpis, namenjen sofinanciranju medobčinskih in mednarodnih prireditev, ki promovirajo turistične potenciale Novega mesta.

nazaj