Z ministrom Vrtovcem o nadaljnjem urejanju regionalnih povezav

datum: 08. 05. 2020

Novo mesto je danes obiskal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V družbi župana Gregorja Macedonija si je ogledal dela v sklopu prenove državne ceste v Šmihelu, med delovnim srečanjem na rotovžu pa sta bila podpisana pogodba za prenovo Mirnopeške ceste in sofinancerski sporazum za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo površin za pešce in kolesarje ob Topliški cesti. Tema pogovorov so bili tudi ostali projekti na področju državnih cest, med katerimi je bilo največ pozornosti namenjeno začetku gradnje odseka tretje razvojne osi med Mačkovcem in Revozom.

Projekt prenove Mirnopeške ceste je vreden slabih 1,2 milijona evrov, pri čemer bo tri četrtine sredstev prispevala država, preostanek pa Mestna občina Novo mesto. Poleg rekonstrukcije ceste projekt obsega tudi izgradnjo samostojne povezave za pešce in kolesarje. Pogodbo sta v imenu investitorjev podpisala v.d. direktorice DRSI Ljiljana Herga in župan Gregor Macedoni, v imenu izvajalca pa direktorica podjetja Gradnje Boštanj Marinka Povše. Po uvedbi v delo je rok za izgradnjo sedem mesecev.

DSC_8134

Minister Jernej Vrtovec in župan Gregor Macedoni sta podpisala tudi sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije cestišča in izgradnje površin za pešce in kolesarje ob Topliški cesti v Novem mestu (med stadionom Portoval in odcepom za Irčo vas). Skupna vrednost vseh aktivnosti in del navedenih v sporazumu znaša nekaj več kot 1,1 milijona evrov, pri čemer je delež države dobrih 817 tisoč evrov, preostanek pa bo prispevala Mestna občina Novo mesto.

DSC_8124

V Šmihelu sicer poteka druga faza prenove jugozahodne vpadnice v Novo mesto, med križiščem s Šukljetovo do odcepa za Regrške Košenice. Poleg rekonstrukcije cestišča bo predvidoma do julija odsek opremljen še s pločnikom in javno razsvetljavo. Mestna občina Novo mesto ima sicer z državo že sklenjen tudi sporazum za sofinanciranje tretjega odseka med šmihelsko cerkvijo in pokopališčem.

Župan Gregor Macedoni je o obisku povedal: »Veseli me, da se dolgoletni zaostanki Novega mesta na področju regionalne cestne infrastrukture v zadnjih letih zmanjšujejo. Pripravljenih je še nekaj projektov, ki jih želimo čim prej pripeljati do izvedbe, ključna pa je seveda izvedba prvega odseka novomeškega dela tretje razvojne osi.« Odsek med Mačkovcem in Revozom je bil tudi osrednja tema delovnega srečanja. Sogovorniki so se strinjali, da je potrebno storiti vse, da se začetek gradnje zagotovi čim prej. Minister Jernej Vrtovec je ob tem povedal: »Sredstva imamo že zagotovljena, vendar se gradnja še ni začela. Če se v doglednem času ne uredijo zapleti v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem, lahko izgubimo že zagotovljena evropska sredstva. Tega si ne moremo privoščiti.« Pred začetkom gradnje bo prenovljeno in razširjeno tudi najbolj obremenjeno novomeško krožišče »tabletka«. Po zagotovilih predstavnikov države bo v naslednjih dneh objavljen razpis za izbor izvajalca, izvedba pa sledi v jesenskih mesecih.

nazaj