Na Novem trgu se ureja dolga leta degradirano območje

datum: 25. 05. 2020

V teku je arhitekturni natečaj za nov objekt, ki bo zrasel na območju nekdanje občinske stavbe na Novem trgu. Z novim stanovanjsko-poslovnim objektom bomo v Novem mestu dobili nova stanovanja, poslovne prostore in novo parkirno hišo. Predviden stanovanjsko-poslovni objekt bo bistveno manjši od maksimalnih gabaritov, ki jih za to območje dovoljuje leta 2006 sprejet Ureditveni načrt Novi trg. Tudi po izgradnji se ohranja večji del zelenih površin.

Lastnik, investitor in naročnik natečaja pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije je podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije. V skladu z zavezami, podanimi ob prodaji, je podjetje Trgograd leta 2016 porušilo nekdanji objekt in s peščenim parkiriščem poskrbelo za začasno ureditev. Nato je s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (OPPN Novi trg) začelo načrtovanje novega stanovanjsko-poslovnega objekta in vseh zunanjih površin v območju med Kulturnim centrom Janeza Trdine, trgovsko-poslovnim centrom Novi trg in Seidlovo cesto.

Čeprav je veljavni Ureditveni načrt Novi trg za to območje že leta 2006 predvideval mnogo višji objekt, s predvideno bruto površino 9000 m2 nadzemnih površin, štirimi kletmi in devetimi nadstropji (P+8), se je investitor odločil za gradnjo precej nižjega objekta, ki bo imel okrog 7000 m2 neto nadzemnih površin, parkirno hišo v kleti in poslovno-stanovanjski objekt z umaknjeno terasno etažo (P+4+T). Ohranja se tudi ključne vedute, objekt pa ne sme presegati višine občinske stavbe (stavbe bivšega Okrajnega glavarstva z začetka 20. stoletja). V stanovanjskem delu je načrtovanih več kot 60 stanovanj, kar je glede na presežno povpraševanje na novomeškem nepremičninskem trgu zelo dobrodošlo. Investitor mora skladno z zahtevami Mestne občine Novo mesto v novi parkirni hiši poleg parkirnih prostorov za stanovalce in poslovne subjekte zagotoviti tudi 60 javnih parkirnih prostorov.

Nova gradnja ne bo bistveno posegala v obstoječe zelene površine pred bližnjim Kulturnim centrom Janeza Trdine. Izhodišča natečaja določajo objekt, orientiran vzporedno s Seidlovo cesto oziroma tako, da bodo parkovne ureditve in urbani plato (trg) pred kulturnim centrom dodatno zaščitene pred hrupom bližnjih prometnih povezav in vozlišč.

 

nazaj