Obiski v Splošni bolnišnici Novo mesto

datum: 02. 06. 2020

Splošna bolnišnica Novo mesto tudi po preklicu epidemije, še vedno ohranja določene preventivne ukrepe. Ker je še vedno prisotna nevarnost vnosa koronavirusa v bolnišnico, sicer odpirajo vrata za obiske, vendar ob doslednem upoštevanju higienskih navodil. Obvezna je tudi uporaba maske, ki si jo je potrebno nadeti pred vstopom v bolnišnico.

Ta so: 

− obiski so dovoljeni eni zdravi osebi za največ 15 min enkrat tedensko,
− za obisk je potrebna predhodna najava na oddelku,
− dnevi za obiske so: vsak torek, četrtek in nedeljo, v času od 14.30 do 17. ure,
− vsak obiskovalec mora s seboj prinesti izpolnjen in podpisan anketni list, ki je dostopen na spletni strani (https://www.sb-nm.si/) in iz katerega je razvidno, da nima tipičnih znakov okužbe COVID 19, prav tako pa ni bil v stiku z znano okuženo osebo,
− v bolnišnico ni dovoljeno prinašati hrane in drugih prigrizkov,
− obvezna je uporaba varovalne maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred samim vstopom v bolnišnico.


Na porodniškem oddelku je pri porodu, prav tako po predhodnem dogovoru, poleg porodnice, lahko prisotna zgolj ena zdrava oseba. Naknadni obiski so možni vsak dan oz. po dogovoru z vodstvom oddelka. Na pediatričnem oddelku je po predhodnjem dogovoru možen obisk ene zdrave osebe vsak dan.

 

nazaj