Na voljo novi zbiralniki odpadnega jedilnega olja

datum: 04. 06. 2020

V sodelovanju s Komunalo Novo mesto, Osnovno šolo Center in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto vodimo projekt Zbirajmo odpadno jedilno olje - na bolje, s katerim smo občanom podali priložnost, da bodo aktivno pomagali pri ekološkem ravnanju z odpadki.

Odpadno jedilno olje predstavlja veliko obremenitev za okolje, rešitev pa predstavlja le njegovo zbiranje na za to primernih mestih. Vsakršno zlivanje odpadnega olja v naravo lahko namreč pripelje do onesnaženja podtalnice, posledice le-tega pa se odpravljajo več sto let, saj z enim litrom olja onesnažimo milijon litrov vode.

Z namenom preprečevanja tovrstnih onesnaženj smo na območju občine postavili več uličnih zbiralnikov olja. Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja obsega razdelitev 14.650 gospodinjskih posodic (2,2 L) po posameznih gospodinjstvih na pilotnem podeželskem območju Mestne občine Novo mesto, postavitev 15 zbirnih posod (200 L) v vaških središčih in ekoloških otokih na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, aktivno zbiranje odpadnega olja s strani gospodinjstev ter organiziran odvoz odpadnega jedilnega olja. V ostalih občinah bodo izvedeni animacijski in promocijski dogodki o možnostih zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi. Možnosti nadaljnje predelave odpadnega olja bodo pokazala priporočila ob zaključku projekta. 

Vsako gospodinjstvo bo tako brezplačno prejelo manjšo zbiralno posodo (v lokalni krajevni skupnosti ali na sedežu podjetja Komunala Novo mesto), pri čemer se priporoča, da se olje najprej ohladi in šele potem zlije v plastensko preko filtrirnega lijaka. Ko je plastenka polna, se vsebino zlije v za to namenjene ulične zbiralnike. Zbrano odpadno jedilno olje bo namenjeno nadaljnji predelavi, za eko sveče, v eko gorivo, ter za druge možnosti (npr. pridobivanje električne ali toplotne energije).

Velike zbiralne posode so že ali še bodo postavljene v naslednjih krajevnih skupnostih:

 • KS Otočec
 • KS Prečna
 • KS Brusnice
 • KS Gotna vas
 • KS Drska
 • KS Šmihel
 • KS Regrča vas
 • KS Stopiče
 • KS Gabrje
 • KS Birčna vas
 • KS Dolž
 • KS Uršna Sela
 • KS Podgrad
 • KS Bučna vas
 • KS Karteljevo

 

Nepovratna sredstva iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki so bila razpisana preko Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine so botrovala strogim razpisnim pogojem za vključitev in obogatitev raznolikosti podeželja in ohranitev kvalitetnega življenja. Čeprav mestno jedro ni bilo predmet razpisa, se bo na pobudo občanov posode za zbiranje olja do konca leta postavilo tudi bližje mestnemu središču.

sLIKICA PROCES

Projekt je bil prijavljen na javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni

 

logo_2

nazaj