Objavljeno javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik

datum: 24. 06. 2020

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto v juniju 2020 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek prostorskega akta), bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, od 2. julija 2020 do vključno 7. avgusta 2020.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta pa bo potekala v sredo, 15. julija 2020, ob 15:30, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.


Povezava do gradiva dopolnjenega osnutka prostorskega akta.

3F357034-BE8B-4C5D-B624-EE348AF05C4E

Povezane novice

24. junij

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik

Javno se razgrne dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto v juniju 2020 (v nadaljevanju: dopolnjen...

več >

nazaj