Razpis Prva priložnost

datum: 01. 07. 2020

V novomeški Galeriji Simulaker so objavili razpis za razstavni projekt, namenjen uveljavljajočim se avtoricam/avtorjem ter umetniškim skupinam, ki delujejo na slovenski umetniški sceni. Prijavijo se lahko posamezni avtorji/avtorice ali avtorske skupine ter kuratorji/kuratorice z razstavnimi projekti. Razpis je namenjen mladim do vključno 30. leta oziroma osebam, ki so zaključile študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih. Namen razpisa je spodbuda in promocija mlajših umetnikov in umetnic, kuratorjev in kuratoric, ki delujejo na področju vizualnih ali intermedijskih umetnosti.

Razstava bo v Galeriji Simulaker izvedena v mesecu oktobru 2020 (po dogovoru z avtorji izbranega projekta). Izbranemu avtorju/avtorici/avtorjem bo izplačan honorar za razstavo v višini 300,00 evrov (bruto). Galerija Simulaker bo poskrbela za promocijo razstave, transport del, opremo in tehnično podporo pri postavitvi ter glede na potrebe tudi za morebitno namestitev avtorjev v času postavljanja.

Pri izboru bo upoštevana izvirnost in kvaliteta umetniških del ter izvedljivost razstave. Z naklonjenostjo bodo obravnavali še zlasti tiste razstavne projekte, ki v postavitvi vključujejo tudi same prostorske danosti galerije, kot tudi projekte, ki bi bili v Galeriji Simulaker predstavljeni premierno (ni pogoj za prijavo). Organizatorji razstave si pridržujejo pravico, da ne izberejo nobenega izmed predlaganih projektov. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

Pogoji za prijavo:

  • razpis je namenjen mladim vizualnim in intermedijskim umetnicam in umetnikom do 30. leta starosti oz. vsem, ki so zaključili študij umetniške smeri v zadnjih 5 letih,
  • prijavitelji morajo ustvarjati v Sloveniji oz. morajo biti del tukajšnje umetniške scene,
     
  • rok za oddajo je vključno do 31. julija 2020.

Prijava naj vsebuje:

  • kontaktne podatke: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
  • kratek življenjepis vključujoč letnico rojstva (do 1 strani),
  • vsebinski opis projekta oz. izjavo umetnika (do 1 strani),
  • tehnični opis izvedbe (do ½ strani),
  • vizualno dokumentacijo (portfolio), ki vključuje podatke o delih oz. opis del (do 20 strani, 300 dpi, največ 8MB).

Rezultati razpisa bodo znani najkasneje do ponedeljka, 17. avgusta 2020. Vsi prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti. Dodaten tloris in fotografije prostora galerije – oziroma kakršnekoli dodatne informacije – lahko zainteresirani prejmejo na zahtevek, poslan na spodnji elektronski naslov.


PRIJAVE sprejemajo v elektronski obliki na naslov: adrijan.praznik@simulaker.si

Kontakt:

Adrijan Praznik, umetniški vodja Galerije Simulaker
E: adrijan.praznik@simulaker.si
T: 041 386 329
spletna stran: www.simulaker.si

 

Več informacij se nahaja v priponki.

Sporočilo za javnost_GS_razpis prva priložnost.doc

nazaj