Ponovno odkritje spominske plošče Božidarju Jakcu na njegovo 121. obletnico rojstva

datum: 16. 07. 2020

Danes sta župan Gregor Macedoni in direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasna Dokl Osolnik ponovno odkrila spominsko ploščo na 121. rojstni dan Božidarja Jakca na njegovi rojstni hiši, nekdanji Gostilni Breg na Cvelbarjevi ulici 9. Odkritje spominske plošče enega vidnejših akterjev novomeške pomladi je tudi poklon temu gibanju, ki je močno zaznamovalo intelektualni prostor Novega mesta in tudi širše.

Na pobudo Dolenjskega muzeja Novo mesto je bila spominska plošča Božidarju Jakcu na istem mestu prvič postavljena 16. julija 1999 ob 100. obletnici rojstva tega velikega novomeškega slikarja in grafika. Takrat sta jo odkrila Zdenko Picelj, takratni direktor Dolenjskega muzeja in dr. Anton Starc, takratni župan MO Novo mesto in kasneje tudi častni občan MONM, oblikoval jo je arhitekt in nekdanji vodja Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novem mestu, Jovo Grobovšek.

Ponovni pobudnik za postavitev spominske plošče je Dolenjski muzej Novo mesto z dovoljenjem lastnika hiše Ljuba Murna. Ploščo je obnovil novomeški kamnosek Stepan Marjan. 

Župan Gregor Macedoni je v svojem nagovoru izpostavil pomen Božidarja Jakca v kulturni zgodovini Novega mesta in v kontekstu njegovega širšega ustvarjanja ter ga poimenoval kot »kulturnega ambasadorja,  ki ima največ zaslug za prepoznavnost Novega mesta v likovnem smislu, saj so njegove upodobitve novomeških vedut z njegovimi slikami potovale po svetu.«

Direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik je poudarila pomen likovnega opusa Božidarja Jakca, ki ga je umetnik daroval muzeju. Tako hranijo 828 njegovih likovnih del in skrbijo, da njegov opus ne pade v pozabo.

Lastnik hiše Ljubo Murn je izrazil pomen ohranjanja kulturne dediščine. S postavitvijo spominskih obeležij pomembnim Novomeščanom tudi na objekte, ki so v zasebni lasti hranimo spomin na naše kulturno izročilo.

V sklopu kampanje 100 let novomeške pomladi sledi v poletnih in jesenskih mesecih vrsta manjših dogodkov, 26. septembra pa še osrednja prireditev. Podporniki projekta so Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., BTC d.d., Telekom Slovenije d.d., Krka, tovarna zdravil, d.d., skupina TPV, Renault in Petrol d.d.

Več informacij o novomeški pomladi najdete na povezavi.

logonmpom1

nazaj