Dežurna številka medobčinskega redarstva

datum: 20. 07. 2020

Medobčinsko redarstvo je od danes naprej na voljo tudi preko dežurne telefonske številke: 031 390 401.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave občin Dolenjske in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

nazaj