Dodatni varovalni ukrepi v Splošni bolnišnici Novo mesto

datum: 30. 07. 2020

Splošna bolnišnica Novo mesto obvešča, da so po obravnavi pacienta okuženega s COVID-19 glede na bolnišnični protokol sprejeli nove varovalne ukrepe. Iz delovnega procesa so izločili osebe, ki so bile v kontaktu z okuženim, na oddelek, kamor so okuženega sprva namestili, pa ne sprejemajo novih pacientov.

Po treh negativnih brisih je bila ob dodatni diagnostiki pri pacientu potrjena okužba s COVID-19, nakar so ga premestili na Infekcijsko kliniko v Ljubljani. V bolnišnici so glede na predpisan protokol sprejeli dodatne varovalne ukrepe. Identificirali so osebe, ki so bile v kontaktu z okuženim in jih odstranili iz delovnega procesa. Na oddelek, kjer je bil okužen sprva, sicer v enoposteljni sobi, nameščen, ne sprejemajo novih pacientov, pacienti, pri katerih bo to mogoče, bodo pa odpuščeni na samoopazovanje.

nazaj