Županov sprejem zlatih maturantov

datum: 23. 09. 2020

Včeraj je župan Gregor Macedoni sprejel zlate maturante novomeških srednjih šol, ki so v šolskem letu 2019/20 dosegli najboljše rezultate na splošni in poklicni maturi. Letos je bilo skupaj 70 zlatih maturantov na obeh maturah.

Na splošni maturi je doseglo med 30 do 34 točk 14 dijakov Gimnazije Novo mesto in 1 dijak Srednje elektro šole in tehniške gimnazije iz Šolskega centra Novo mesto. Gimnazija Novo mesto je imela tudi diamantnega maturanta Luko Hadla, ki je na splošni maturi dosegel vseh 34 točk.  Na poklicni maturi je bilo 55 zlatih maturantov, od tega 2 na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji z diamantno maturantko Nino Pečarič, ki je dosegla vseh 23 točk, 1 zlati maturant Srednje strojne šole, 11 zlatih maturantov Srednje elektro šole in tehniške gimnazije s šestimi diamantnimi maturanti s 23 doseženimi točkami (Timotej Blažič, Žiga Gašperič, Gašper Krevs, Alen Vidmar, Rok Klobučar in Jože Papež), 30 zlatih maturantov Srednje zdravstvene in kemijske šole s petimi diamantnimi maturanti (Barbara Martič, Leja Bele, Lucija Mohar, Vanja Hribar in Lea Kolenc) ter 11 zlatih maturantov Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole s tremi diamantnimi maturanti (Tina Pezdirc, Maja Prešern in Kaja Stančin).

Sprejema so se udeležili ravnateljica Gimnazije Novo mesto Mojca Lukšič, ravnateljica Srednje kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije Vida Hlebec, direktor Šolskega centra Novo mesto dr. Matej Forjan, ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole Damjana Papež ter ravnatelj Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Boris Plut. S strani MONM pa tudi direktorica Občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič.  

ravnatelji z županom in direktorjem ŠCNM

Župan Gregor Macedoni je v svojem nagovoru izpostavil, da je letošnje leto bilo povsem specifično tako za dijake kot za ravnatelje in profesorje pri izvedbi pouka. Kljub okoliščinam pa je generacija 2019/20 postregla z izjemnimi rezultati, saj do zdaj nismo še imeli tolikšnega števila zlatih in tudi diamantnih maturantov splošne in poklicne mature. Vsem je izrekel čestitke za odličen uspeh na maturi in jim zaželel da bi tudi v prihodnje bili uspešni v študiju, v svojih poklicih in v osebnem življenju.

gimnazija nm-zlati maturanti

Zlati maturanti Gimnazije Novo mesto. 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija-zlati maturantki

Zlati maturantki Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.

ŠCNM Srednja elektro šola in tehniška gimnazija-zlati maturanti

Zlati maturanti Srednje elektro šole in tehniške gimnazije ŠCNM . 

ŠCNM Srednja strojna šola-zlati maturant

Zlati maturant Srednje strojne šole ŠCNM. 

ŠCNM, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola-zlati maturanti

Zlati maturanti Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole ŠCNM. 

ŠCNM Srednja zdravstvena in kemijska šola-zlati maturanti

Zlati maturanti Srednje zdravstvene in kemijske šole ŠCNM. 

nazaj