vodilna slika

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športno-rekreacijski park Češča vas

datum: 09. 10. 2020

Dne 9. 10. 2020 se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Športno-rekreacijski park Češča vas. Z OPPN se določajo pogoji za urejanje objektov in ureditev znotraj športno-rekreacijskega parka v Češči vasi.

Javna razgrnitev bo potekala od 9. oktobra do vključno 10. novembra 2020 v prostorih Mestne občine Novo mesto (pritličje – pri vhodu).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN dne 21. oktobra 2020 na Rotovžu je zaradi vladnih ukrepov proti širjenju bolezni SARS CoV-2 ODPOVEDANA!
Javna obravnava bo zaradi aktualnih zdravstvenih razmer organizirana kot videokonferenca preko sistema Zoom, in sicer v sredo, 28. 10. 2020 ob 16. uri.
Zainteresirane, ki se želijo vključiti v videokonferenco, prosimo, da to sporočijo po el. pošti na naslov mestna.obcina@novomesto.si ali na tel. številko 07/39-39-315 do srede, 28. 10. 2020 do 10. ure. Prijavljenim bomo poslali elektronsko povezavo.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Podrobnosti se nahajajo v priponki. 

JavnoNaznanilo_CescaVas_9okt20.pdf

nazaj