granda.jpg

Nagrajenci priznanj in nagrad MoNm za leto 2019

datum: 16. 10. 2020

Letošnje nagrajenke in nagrajenci so nadpovprečni zaradi znanstvenih dosežkov, inovativnosti in ustvarjalnosti ter dosežkov na zdravstvenem, humanitarnem, izobraževalnem, umetniškem, duhovnem in podjetniško-gospodarskem področju. Hkrati nagrade in priznanja ne predstavljajo samo enkratnih dejanj, temveč dolgoletna prizadevanja vsakega od njih za boljšo skupnost, za njen napredek in razvoj.

PROF. DR. STANE GRANDA

NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019 za življenjsko delo in dosežene pomembne trajne raziskovalne, pedagoške in znanstvene dosežke s področja zgodovine

Stane Granda je bil celo poklicno obdobje poklicni raziskovalec. Zaposlitev je končal kot znanstveni svetnik ZRC SAZU. Zaradi raziskovalnih dosežkov mu je bil podeljen naziv častni raziskovalec. Zaradi odmevnosti dela na raziskovalnem področju je honorarno predaval na Filozofski fakulteti v 14 Ljubljani, Fakulteti za upravo, Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Univerzi v Novi Gorici. Ta mu je poleg redne profesure podelila tudi naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici. Tam še vedno predava pravno in agrarno zgodovino ter zgodovino vinogradništva. Bil je tudi gostujoči profesor na Univerzi v Gradcu. Stane Granda je veteran vojne za Slovenijo leta 1991. Je prejemnik odličja sv. Cirila in sv. Metoda, častni član Zgodovinskega društva dr. Frana Kovačiča v Mariboru in častni občan občine Šmarješke Toplice.

 

GREGOR KAVČIČ, DR. MED., SPEC. ORTOPEDIJE

NAGRADA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019 za pomembnejše trajne uspehe na področju ortopedije ter za pomemben prispevek k razvoju zdravstvene obravnave pacientov s področja ortopedije

Gregor Kavčič, dr. med., spec. ortopedije, je vrhunski kirurg, priznan strokovnjak, predavatelj, avtor številnih strokovnih prispevkov ter mentor zdravnikom tako v Sloveniji kot v tujini. V Splošni bolnišnici Novo mesto je vzgojil odlično ekipo na Oddelku za ortopedijo, ki ga tudi vodi, in je še namestnik predstojnika Kirurškega sektorja. Pod vodstvom Gregorja Kavčiča je ortopedija v Splošni bolnišnici Novo mesto v zadnjem obdobju doživela najbolj dinamičen razvoj, ki je bolnišnico v letu 2019 uvrstil na tretje mesto po številu izvedenih operacij endoprotez kolka in kolena v Sloveniji. S svojimi dosežki je trajno zaznamoval razvoj ortopedije tako na Dolenjskem kot na državni ravni in v širši regiji, s čimer je pomembno prispeval k zdravstveni oskrbi prebivalstva v Mestni občini Novo mesto.

 

MARTA MEDLE

NAGRADA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019 za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju

Marta Medle se že vrsto let aktivno ukvarja s humanitarno dejavnostjo v lokalni skupnosti in širše. Za potrebe delovanja Krajevnega odbora Rdečega križa Žabja vas je odstopila kar del svojih zasebnih prostorov, da se članice lahko srečujejo, načrtujejo, skladiščijo in pripravljajo pakete pomoči potrebnim. S svojo zagnanostjo, tenkočutnostjo, sposobnostjo povezovanja ljudi in karizmo je k humanitarnemu delovanju pritegnila tudi mlajši rod aktivistk Krajevne organizacije Rdečega križa Žabja vas. Pod njenim mentorstvom predano nadaljujejo s širjenjem dobrodelnosti v lokalni skupnosti. Marta Medle ni oseba, ki bi pomagala le v prazničnem času. Pomaga vse leto in vsa leta.

 

NATAŠA MIRTIČ

TRDINOVA NAGRADA ZA LETO 2019 za pomembnejše trajne uspehe na področju grafične likovne umetnosti

Nataša Mirtič je leta 1997 diplomirala na oddelku za slikarstvo pri prof. Andreju Jemcu na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, leta 2001 pa je končala magistrski študij grafike pri prof. Lojzetu Logarju. Ob vstopu v slovenski umetnostni prostor je vzbudila pozornost strokovne javnosti s svojim izvirnim likovnim jezikom. Prvo odmevnejšo nagrado za svoja grafična dela je dobila leta 2000 na 6. bienalu slovenske grafike Otočec, Novo mesto. Leta 2002 je prejela priznanje Majskega salona, stanovske nagrade Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov; sledile so mnoge druge nagrade. V letu 2009 je bila prejemnica delovne štipendije Ministrstva RS za kulturo. Je ustanovna članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki deluje od leta 2007, od leta 2016 pa je predsednica umetniškega sveta DLUD.

 

MAKSIMILJAN STARC

TRDINOVA NAGRADA ZA LETO 2019 za pomembnejše trajne uspehe na kulturnem in literarnem področju ter za pomemben prispevek k širjenju in poznavanju različnih kulturnih zvrsti

Maksimiljan Starc je vse svoje življenje dejaven na različnih kulturnih področjih. Kot pevec je prepeval v več pevskih zborih, po upokojitvi leta 1999 pa se je posvetil literarnemu ustvarjanju in za svoje delovanje prejel različne nagrade. V Društvu upokojencev Novo mesto je kot podpredsednik društva skrbel za kulturno področje, kamor sodijo sekcije za literarno, likovno, gledališko dejavnost, za dejavnost bralnih krožkov, ohranjanje kulturne dediščine in mešani pevski zbor, že od leta 2012 pa je tudi urednik društvenega glasila Sopotja.

 

JOŽEFA ROLIH

GRB MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019 za dolgoletno delo in uspehe na področju prostovoljstva ter na humanitarnem področju

S svojim strokovnim znanjem in dobro voljo deluje v več društvih, tudi kot predavateljica. Opravlja meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. V Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto deluje od leta 1966. Deluje tudi v Društvu vojnih invalidov Dolenjske, Posavja in Bele krajine, Društvu sladkornih bolnikov Novo mesto in skupini za samopomoč onkoloških bolnikov. Veliko svojega časa nameni delu pri Rdečem križu Slovenije, območni enoti Novo mesto.

 

FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN NOVO MESTO

GRB MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019 za dolgoletne uspehe in pomemben prispevek na duhovnem, kulturnem in izobraževalnem področju

Frančiškani so ubožni red, katerih temeljno poslanstvo je oznanjanje evangelija s pridiganjem in zgledom. 550 let delovanja frančiškanov v Novem mestu je pustilo pečat na duhovnem, kulturnem in izobraževalnem področju.

 

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA NOVO MESTO

GRB MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2019 za dolgoletne uspehe pri zastopanju interesov obrtnikov in podjetnikov ter za uspešno spodbujanje razvoja podjetništva

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto je reprezentativna organizacija, ki zastopa interese obrtnikov in podjetnikov v mikro-, malih in srednje velikih podjetjih, ki predstavljajo 97 % gospodarstva v regiji.

Organizacija deluje trajnostno in družbeno odgovorno, z vizijo ohranjati tradicijo ter ustvarjati pogoje za moderno obrt in sodobno podjetništvo. S svojim vsestranskim prispevkom in delovanjem odgovorno skrbi za razvoj in napredek gospodarsko uspešne regije.

 

      

 

nazaj